Lukas slår bro mellem KFS og DUF

Et historisk valg med særdeles god timing

I weekenden var KFS til stede på Dansk Ungdoms Fællesråds (DUF) årlige delegeretmøde, hvor der blev valgt ny styrelse, formand og næstformand til DUF.

DUF-styrelsen består af i alt 19 medlemmer, som alle sammen repræsenterer forskellige foreninger og organisationer. Og det blev en historisk dag for KFS, da Lukas Julius Kaarby, som læser statskundskab og er KFS’er i København, fik én af de 19 pladser i styrelsen.

”Det er fantastisk, at vi nu har en repræsentant for KFS i DUF-styrelsen,” siger Peter Bjerre, sekretariatsleder i KFS. ”Lukas kan blive en vigtig stemme for KFS i kampen for åndsfrihed og ytringsfrihed, for unges ret til at samles på studiesteder i Danmark og tale om Jesus. Jeg glæder mig virkelig over, at KFS nu kan være med til at sætte holdningsforskrækkelsen, åndsfriheden og den gode samtale på dagsordenen.”

Ind i kampen

Lukas Julius Kaarby har en naturlig interesse for politisk og organisatorisk arbejde, så da han blev foreslået at stille op som kandidat til DUF-styrelsen, takkede han ja. ”Jeg tænkte, at det lød som et superspændende arbejde, og så er der nogle meget vigtige sager, som vi i KFS og i andre religiøse organisationer skal kæmpe hårdt for i disse år. Det motiverede mig meget til at gå ind i arbejdet.”

Helt konkret fortæller Lukas: ”Det handler om, at vi skal fortsætte kampen mod meningsforskrækkelsen og den store indskrænkning af vores åndsfrihed, som foregår på uddannelsesinstitutionerne i Danmark – særligt på gymnasierne. Flere steder har de studerende slet ikke lov til at mødes og snakke om tro. Den tendens skal vi have vendt.”

Meningsforskrækkelsen er allerede i fokus

Og det er en sag, som i forvejen optager DUF-styrelsen, fortæller Lukas: ”KFS er én ud af tre organisationer, som blev nævnt i Chris Preuss’ formandsberetning på delegeretmødet. Formanden brugte meget tid på at adressere denne sag om meningsforskrækkelse. Når formanden konkretiserer, at kampen særligt gælder for de religiøse organisationer, er det en meget tydelig vægtning og et klart politisk signal. Faktisk sagde formanden, at meningsforskrækkelsen er det allerstørste problem, som vores demokrati står overfor lige nu. Og derfor er det så fantastisk, at KFS netop nu får en plads ved bordet. Det er en kæmpe chance for faktisk at rykke på tingene.”

Lukas Julius Kaarby skal deltage i styrelsens månedlige møder og dertil sidde med i forskellige arbejdsgrupper, som endnu ikke er fordelt. ”Jeg glæder mig meget til at komme i gang med arbejdet, og jeg har virkelig en brand for de her sager, fordi det helt konkret berører vores medlemmer i KFS.”

Snak sammen

Lukas peger på, at kampen for åndsfriheden også foregår ude i hverdagslivet blandt de almindelige KFS’ere: ”Jeg vil stærkt opfordre til, at man finder modet frem og tager hul på de gode, meningsfyldte snakke med sine venner. Vi skal turde at snakke om, hvad der betyder noget her i livet. Vi skal fortælle hinanden om, hvad der fylder, og hvad der er vigtigt. Og så er det ekstremt vigtigt, at man ikke bare er med i KFS, men at man også bliver medlem. Vi vil vise, at vi er en samlende organisation, at vi har et stort bagland med os, og at der ligger levet liv og erfaring bag vores forslag og initiativer. Desuden betyder hvert eneste medlem ekstra støttekroner til KFS, så arbejdet kan nå endnu bredere ud.”

Følg Lukas og DUF-styrelsens arbejde på duf.dk – og bliv medlem af KFS på kfs.dk/medlem.