Leder: At træde i karakter

Læs og kommentér Nics leder om at finde sig selv i bibelen

Jeg læste for nylig en spændende artikel, som har inspireret mig. Artiklen benyttede sig af Kierkegaards persontyper til at diskutere nødvendigheden af at træde i karakter som leder. At træde i karakter i denne sammenhæng betød at forholde sig til sine personlige værdier og sit menneskesyn og udøve ledelse ud fra det. Jeg tror, det er en afgørende øvelse som leder, og det er et spændende perspektiv at tage ind over min hverdag som leder. Men jeg tror også, at der her er givet en vigtig øvelse som menneske. At forholde sig til sine værdier og sit menneskesyn er også afgørende for, om vi kan træde i karakter som mennesker. Som de mennesker vi er, og som de mennesker vi er skabt til at være. Og jeg tror ikke denne øvelse lader sig gøre uden om Gud.

Vi er optaget af at finde ud af, hvem vi selv er. Det er forskelligt, hvor meget tid vi bruger på det, men for de fleste er det et relevant spørgsmål. Der er rigtig mange steder at søge svar på spørgsmålet om ’hvem jeg er’, og overordnet set er det nok noget, vi aldrig bliver færdige med at finde svar på. Men der er gode steder at lede efter svar på det spørgsmål og knap så gode steder at lede efter svar. Og det er ikke lige meget, hvilket svar du finder frem til. De svar, du finder, vil begynde at forme dine værdier og dit menneskesyn. Vores værdier og syn på os selv og andre vil forme vores tanker og motivere vores handlinger.

Jeg tror, at vi er skabt helt unikke og helt fantastiske, for det er det, Bibelen fortæller mig. Det, den fortæller mig om, hvad Jesus gjorde for mig, gør, at jeg kan vide, at min værdi og min mission i livet hviler i ham. Her finder jeg et menneskesyn, som kan inspirere mig og et værdigrundlag, som er bæredygtigt. I KFS’ nyformulerede vision siger vi, at ’vi ønsker at se studerende, som er grebet af Bibelen og derigennem bliver opmuntret til at engagere sig i studieverdenen.’ Hvis dit mål er at blive et sandt menneske, at træde i karakter som den du der, så er det afgørende at gå til din skaber og lad ham lede dig ind i den vandring. Det vil ikke kun forandre dig, men også den verden du lever i.