Køn - en vigtig kategori

Har mangfoldigheden sejret sig selv i ihjel? Et indlæg fra vores generalsekretær, Christian Rasmussen, til den verserende kønsdebat.

Køn - en vigtig kategori

Af Christian Rasmussen, generalsekretær i Kristeligt Forbund for Studerende

Kønsdebatten blussede op igen efter Løkkes tale på årets Pride, og debatten er ganske følsom, fordi vi taler om menneskers identitet. Netop derfor er debatten også så vigtig, og det må være muligt at udfordre et tankesæt med al god medmenneskelig vilje, så det vover jeg her.

Mangfoldigheden opløses
Pride er en mangfoldighedsfest, men spørgsmålet er, om ikke mangfoldigheden har sejret sig selv i ihjel. På Facebook har man kunnet indikere sit køn ud fra et stigende antal valgmuligheder, ind til der var over 70 forskellige kønsidentiteter. Siden har Facebook opgivet at følge med, hvorfor brugeren nu kan definere en selvopfunden kønsidentitet. Vi har således ikke længere styr på antal af køn og deres navne (samt evt. tilhørende pronominer). En ting er, at det sprogligt er helt umuligt at håndtere, noget andet er, om ikke ’køn’ dermed er tabt som en meningsfuld kategori? Vi gik fra to køn til legio og fik dermed en meningsløs distinktion, og således røg den mangfoldighed, vi faktisk havde.

Kønsidentiteten opløses
På lgbt.dk defineres køn som en social konstruktion. Det handler om de samfundsnormer, der er knyttet til en person med et bestemt sæt kønsorganer. Men blander man ikke kønsroller og køn sammen her? Kønsroller er selvfølgelig en social konstruktion. Men køn? Giver de fysiske køn virkelig ingen indikationer her? I så fald kan man ikke hvile i en kønsidentitet, for det ligger jo i den sociale konstruktions natur, at den er omskiftelig og derfor ikke til at stole på. Og ja, det er vel netop kønsopløsningsfortalernes pointe. Men giver det mening? Og er vi parate til at acceptere et kønsløst menneskesyn?

Hvad er problemet?
Jeg mener, at køn er vigtigt at opretholde som en meningsfuld kategori. Eksempelvis er det vel kun, hvis kønsbegrebet ikke er opløst, og vi i stedet går ud fra, at de biologiske køn indikerer en binær kønspolaritet, at et menneske kan bekræftes i, at man kan opleve sig i den forkerte krop. Den oplevelse forudsætter vel, at køn har med biologi at gøre, og at det ikke bare flyder. For ellers bliver oplevelsen af at være i den forkerte krop jo et udtryk for, at man netop ligger under for de kønsnormer, som man ellers prøver at gøre sig fri af.

Når alt flyder, så er der ikke nogen retning at gå i, og folk er overladt til at kæmpe en ensom kamp, for de vil jo så være ’uden for kategori’, som det reelt er at skulle definere sig selv – på Facebook eller i livet. Jeg vil opmuntre Løkke og andre til at tænke i to grundlæggende køn – for mangfoldighedens, individets og fællesskabets skyld. Det har vi altid gjort, og derfor tror jeg heller ikke, problemet ligger i, at de to kønskategorier er for snævre. Måske er normerne for, hvad en mand og en kvinde er, for snævre. Det er nok en samtale værd i en vigtig stræben efter at favne og støtte dem, der finder kønsidentitet kompliceret.


Find også indlægget på b.dk på følgende adresse:
https://www.b.dk/kommentarer/hold-fast-i-to-koen-for-mangfoldighedens-skyld