KFS søger studentersekretær til København

KFS søger studentersekretær til København

Længes du efter at se studerende kende Jesus og gøre Jesus kendt blandt deres medstuderende? Vil du være med til at udruste kristne studerende til at engagere sig i studieverden, kirke og samfund til Jesu ære? Fra 1. februar 2020 søger KFS en studentersekretær med bopæl i København, som skal arbejde blandt videregående studerende øst for Storebælt. Stillingen er i udgangspunktet en fuldtidsstilling for en femårig periode uden mulighed for forlængelse.

Arbejdsopgaver

Din primære arbejdsopgave er at være leder, sparringspartner og inspirator for videregående studerende øst for Storebælt samt pionere missionalt engagement på nogle af regionens studiesteder. Du vil (ligesom KFS’ øvrige sekretærer) få tildelt landsdækkende opgaver. Det kan være opgaver på vores landslejre eller som medlem af nogle af KFS’ landsdækkende udvalg. Efter interesse og ønske vil der i mindre omfang blive mulighed for at deltage i konferencer og efteruddannelse på europæisk plan.

Din profil

Du skal være luthersk kristen og medlem af et menighedsfælleskab. Teologisk uddannelse er en præference, men kandidater med anden relevant lang videregående uddannelse kan også komme i betragtning. Stillingens indhold kan i nogen grad tilrettelægges efter dine evner og nådegaver. Vi forestiller os, at nogle af følgende karakteristika kendetegner dig: leder, inspirator, forkynder, underviser, åndelig dømmekraft, organisator/koordinator, iværksætter, samfundsanalytisk. Kompetencer og erfaring inden for studenterarbejde, missionalt, tværkulturelt og kirkeligt arbejde vil også blive vægtlagt.

KFS’ profil

KFS er en studenterbevægelse, hvis mission er, at studerende på gymnasiale og videregående uddannelser må kende Jesus og gøre Jesus kendt blandt deres medstuderende. Vi ønsker, at studerende forvandles af evangeliet og engagerer sig i studieverden, kirke og samfund til Kristi ære, og vi vil opmuntre og udruste dem til dette gennem forkyndelse, undervisning, fællesskab, medvandring og praktiske ressourcer.

KFS bygger på et luthersk bekendelses- og værdigrundlag med Jesus, nåden, Bibelen og troen som centrale fokuspunkter. Med det udgangspunkt ønsker vi at invitere kristne fra alle konfessioner til at tage del i vores studiestedsarbejde og deltage i vores lejre. Vi er også aktiv medspiller i studentermission i Europa og resten af verden gennem medlemskab af IFES (International Fellowship of Evangelical Students).

Vi tilbyder

Vi tilbyder en tjeneste for og med studerende, som er kendetegnet ved masser af kompetent med- og modspil fra frivillige og kolleger. Til støtte for din personlige og åndelige modning, udvikling og udrustning tilbyder vi kollegialt fællesskab med KFS’ godt 20 ansatte og rammer for egne studier og efteruddannelse.

Stillingen aflønnes efter KFS’ lønpolitik, som kan rekvireres ved henvendelse til generalsekretæren. Du forventes at bo i København, hvor der er kontorfaciliteter til rådighed på Østerbro. Der må påregnes aften- og weekendarbejde.

Ansøgning

Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til generalsekretær Christian Rasmussen, tlf. 35 43 82 82, lok. 2, mobil 42 40 56 40 eller e-mail: christian@kfs.dk

Ansøgningsfrist: 6. december 2019

Ansættelsessamtaler afholdes i uge 50-51 2019

Ansøgning, cv, dokumentation for højest afsluttede uddannelse samt eventuelle udtalelser sendes via mail som ét samlet pdf-dokument til generalsekretær Christian Rasmussen: christian@kfs.dk.