KFS-kontoret rykker til Aarhus fra sommeren 2023

Der var en historisk, spændende og vanskelig beslutning på dagsordenen, da KFS’ bestyrelse var samlet lørdag den 12. marts. Men efter mange overvejelser og en god drøftelse kunne en både enig og glad bestyrelse vedtage: KFS-kontoret skal efter 14 gode år i Ødsted flyttes til Aarhus fra sommeren 2023. De ledige kontorlokaler i Ødsted overtages herefter af KFS' Ledertræningscenter.

KFS-kontoret rykker til Aarhus fra sommeren 2023

Ribevej 71, 7100 Ødsted. Sådan har KFS’ adresse lydt i de seneste 14 år, men går alt som planlagt, sættes der i slutningen af sommeren 2023 et punktum for den del af KFS-historien og 7100 Ødsted bliver til 8200, Aarhus N. Det er resultatet efter gode drøftelser, spændende overvejelser og en god portion bøn om visdom for både KFS og KFS’ bestyrelse. En proces, der førte til, at bestyrelsen på deres møde lørdag den 12. marts vedtog, at KFS-kontoret nu skifter Ødsted ud med Aarhus, landsby med storby og marker med universitet og Studenterstrøg.

KFS-kontoret skal efter planen være en del af det nye Studenterstrøget på Katrinebjerg, der ligger i den nordlige del af Aarhus i tæt forbindelse med hovedparten af Aarhus Universitets bygninger. Her tog Menighedsfakultetet i starten af februar det første spadestik til et spændende nybyggeri med både kontorlokaler og studieboliger, som nu blandt andet kommer til at danne ramme for KFS’ hovedkontor. Efter planen skal dette byggeri stå færdigt i sommeren 2023, hvorefter KFS flytter ind. Det betyder også, at KFS fremover kommer til at dele matrikel med en række andre kirkelige organisationer, herunder blandt andet Israelsmissionen, Menighedsfakultetet, Promissio, Wycliffe-Danmark og Kristelig Handicapforening.

Lokalerne i Ødsted kommer dog ikke til at stå tomme længe, når KFS-kontoret rykker ud. Disse overtages af KFS’ Ledertræningscenter, hvor de nu er i fuld gang med at finde ud af, hvordan de kan blive til gavn for elever og ansatte på højskolen.

14 gode år i Ødsted får en ende…

For udenforstående kan det virke besynderligt, hvorfor en studenterforening som KFS i sin tid valgte at placere sit hovedkontor i den lille jyske landsby Ødsted uden for Vejle, langt fra det nærmeste universitet eller gymnasium.

Men der var mange gode grunde til, at man i sin tid tog beslutningen om at flytte fra København til Ødsted, forklarer KFS’ bestyrelsesformand, Per Ladekjær, der blandt andet fremhæver de økonomiske besparelser i forhold til husleje, større faciliteter og ikke mindst synergieffekten mellem KFS’ Ledertræningscenter og sekretariatet.

Det har da også været 14 gode år i Ødsted, hvor både KFS, medarbejdere, lærere og LTC-elever har nydt godt af samspillet med hinanden og de gode faciliteter, der blev skabt i sin tid. Men som Per Ladekjær også udtrykker det: ”Ødsted er et øde-sted i forhold til studerende.”

…Så KFS kan komme tættere på den studieverden, vi skal være en del af

For ham og bestyrelsen er det også her, man finder den primære baggrund bag flytningen fra Ødsted til Aarhus. Han fortæller blandt andet, at det I KFS og på KFS-kontoret har været tydeligt igennem flere år, at der både mentalt og fysisk er langt fra den lille landsby uden for Vejle til de studerende, KFS er sat i verden til at tjene. En analyse, der også deles af KFS’ generalsekretær, Christian Rasmussen, som konstaterer det bemærkelsesværdige i, ”at det fra mit kontor er nemmere at finde en flok køer end en studerende at lade sig inspirere af.”

Derfor er Per Ladekjær også glad for, at det nu er blevet muligt igen at rykke KFS-kontoret derhen, ”hvor studielivet leves og gror, så ansatte og studerende kommer tættere på hinanden.” En begejstring, der også deles af Christian Rasmussen, som glæder sig til at se, hvad KFS-kontorets nye placering kan betyde for samspillet mellem KFS og KFS’erne:

”Vi har haft 14 rigtig gode år i Ødsted, men det naturlige for en studenterorganisation må være, at hovedkontoret og de ansatte er i umiddelbar nærhed af dem, de er sat i verden for at tjene: de studerende.

Med en placering midt på Studenterstrøget i Aarhus bliver de nye lokaler ikke bare et administrativt hovedkontor, men en aktiv del af et levende studentermiljø. Det, tror vi, kan være med til at skabe et nyt og spændende samspil mellem KFS’ hovedkontor og KFS’erne.”

Nye muligheder for at engagere KFS’ere

For KFS’ sekretariatsleder, Peter Bjerre, er netop samspillet mellem sekretaritatet og KFS’erne også en af de store fordele, han kan se, ved, at KFS-kontoret nu rykker teltpælene op og flytter til Aarhus.

”Der er så mange gode og ressourcestærke KFS’ere derude, der brænder for KFS-visionen, og som har en masse gode idéer og kompetencer, de kan bringe i spil ind i vores arbejde. Men oplevelsen her på hovedkontoret har været, at Ødsted ligger rigtig langt væk fra dem og deres studieliv. Både i forhold til, at vi på kontoret har en fornemmelse for, hvad der rører sig i de studerendes hverdag, men også hvis vi skal engagere KFS’ere i f.eks. mindre studenterstillinger eller frivillige opgaver.

Med det her ryk til Aarhus, vil vi komme meget tættere på KFS’erne og deres dagligdag, og de kommer tættere på den del af KFS-arbejdet, der foregår på hovedkontoret. Det samspil glæder vi os rigtig meget til at høste frugterne af, så vi i vores arbejde i langt højere grad kan lade os inspirere af de konkrete drømme og behov, KFS’erne står med, og så de også på en langt mere naturlig måde kan byde ind med netop deres spidskompetencer og visioner.”

Vi rykker KFS-kontoret til Aarhus – ikke KFS

At det lige er blevet Aarhus, der nu skal huse KFS-kontoret, er der mange gode grunde til, fortæller Per Ladekjær, der blandt andet fremhæver muligheden for, at KFS her kan placere sig synligt og centralt i studiemiljøet, priser på lokaler, huspriser for ansatte og koncentrationen af studiesteder.

Og så ”betyder det selvfølgelig noget for valget, at Aarhus er en by med mange kristne studerende,” fortæller Per Ladekjær, men han understreger også i samme åndedræt, at ”det er ikke KFS, vi flytter til Aarhus – det er KFS-kontoret. De andre studiebyer bliver ved med at være lige så vigtige for KFS, som de altid har været. Det er og skal vi være knivskarpe på, så vi også fremover får engageret KFS’ere fra København, Tønder, Odense, Ødsted, Esbjerg og Aalborg i visionen og KFS’ arbejde.”

En spændende og svær beslutning, både menneskeligt og økonomisk

For Per Ladekjær er det midt i al begejstringen også vigtigt at understrege, at selvom han og bestyrelsen er glade for beslutningen og glæder sig til at se effekten af at rykke hovedkontoret tættere på studieverdenen igen, så ligger der også mange svære overvejelser og hensyn bag det valg, der nu er truffet.

”Vi har været igennem en rigtig lang proces i bestyrelsen, hvor vi har kigget grundigt på mange forskellige scenarier. Jeg er glad for, at vi fuldstændig enstemmigt valgte, at det nu er tid til at flytte KFS-kontoret, men der er også mange bekymringer og overvejelser forbundet med sådan en beslutning.

Det er der i forhold til det gode samspil, KFS-kontoret og LTC har haft igennem de sidste mange år, som vi nu skal finde nye veje i. Og helt jordnært er der også en smerte forbundet med den her beslutning, for vi ved også, at beliggenhed selvfølgelig betyder noget for vores nuværende ansatte. Og for nogle betyder det også en alvorlig udfordring af deres arbejdsliv i KFS.

Med den her beslutning øger vi også vores omkostninger i en tid, hvor vi i forvejen har et meget presset budget. Det gør vi med åbne øjne, for vi tror på, at det her er det rigtige at gøre. Men det betyder også, at vi skal være skarpe på at formidle visionen bag og potentialet i at bære med – med forbøn og ikke mindst også økonomisk. Men ser vi på den lange bane, er vi helt overbeviste om, at det her kommer til at tjene missionen om, at studerende må kende Jesus og gøre Jesus kendt.”

Det nye ‘Studenterstrøget’, skal efter planen indeholde 55 studieboliger og 555 kvm til erhvervslokaler. (illustration: Rum)