KFS-iværksætter lukker ned

Selvom det først skulle være i 2015, lukker KFS ned for målsætningen nu. Men der kommer en ny revideret målsætning til sommer.

KFS-iværksætter lukker ned

Bestyrelsen har valgt at lukke målsætningen før tid. Målsætningen om at udruste 200 KFS-iværksættere har givet retning for KFS’ arbejde siden sommeren 2012. 

”Selvom vi har set opmuntrende mange gode frugter af det fokus, vores målsætning har givet os, må vi erkende, at den på nogle områder har været uhensigtsmæssig for arbejdet,” forklarer Robert Bladt, vores generalsekretær.

Det handler dog primært om den måde, KFS har valgt at måle på målsætningen, der har været problemet. I korte træk gik målsætningen ud på at udruste 200 studerende gennem et forløb med forskellige undervisnings- og træningsmoduler, som kulminerede i, at KFS-iværksætteren lavede en event på sit studiested. 

Det er denne del, der bliver afsluttet omkring et år for tidligt. Til gengæld vokser en helt ny målsætning ud af den nuværende, som indeholder den samme vision om at se studerende, som er grebet af Bibelen, og som derigennem opmuntres til at engagere sig i studieverdenen.

Her vil KFS tælle på events i stedet for på mennesker. Ifølge Robert Bladt handler det ikke om at skifte fokus væk fra den studerende over på eventen.

Omvendt handler det om at sætte de studerende fri til at lave events. Det, man tæller på, risikerer at blive det man låser fast, da det er der rammen bliver sat, mener Robert.

”En af de tydeligste og bedste erfaringer fra vores tid med denne målsætning er, at KFS’erne ikke står tilbage for at engagere sig i deres studiesteder,” fortæller han og fortsætter,

”Vi har set adskillige studerende læse i Bibelen med medstuderende, arrangere event der skaber dialog omkring den kristne tro og engagere sig i mennesker med en anden kultur end deres egen,” og ridser dermed de tre indsatsområder for målsætningen op.

Han tilføjer, at det er dette engagement, man ønsker at skrue ekstra op for i den nye reviderede målsætning, som løber fra sommeren 2014 til sommeren 2017.

Den nye målsætning vil ligne den aktuelle, men vil på væsentlige punkter være forskellig. 

Hele udrustningsforløbet bliver droppet, men navnet KFS-iværksætter bibeholdes som betegnelse for en række ressourcer, der hjælper studerende med at blive grebet af Bibelen og derigennem at engagere sig i studieverdenen.

Her vil den kogebog med opskrifter på events være en vigtig del.

Planen var at sende en af KFS-iværksætterne af sted som KFS’ repræsentant på World Assembly 2015 i Mexico, det internationale studenterbevægelse IFES’ verdenskonference. Dette er stadig aktuelt og KFS udpeger en person blandt dem der har skrevet sig op indtil nu. Denne person offentliggøres på den forestående påskelejr.