KFS har fået ny bestyrelse – og er klar til 65 år mere i tjeneste for Gud og studerende

I år er det 65 år siden en lille håndfuld studerende mødtes på et kollegieværelse i København og lagde kimen til det KFS, vi kender i dag. Det blev der anledning til at fejre sammen med dette års generalforsamling søndag den 5. september, hvor KFS også fik valgt en ny bestyrelse.

KFS har fået ny bestyrelse – og er klar til 65 år mere i tjeneste for Gud og studerende

Som så meget andet blev også dette års generalforsamling i KFS udskudt fra den oprindelige dato i foråret på grund af corona. Intet er dog så skidt, at det ikke er godt for noget, som et gammelt ordsprog lyder. Og på en solskinsfuld septembersøndag i Aarhus havde KFS så glæden af både at invitere til generalforsamling og 65-års fødselsdagsfejring. En på alle måder festlig dag med opbakning fra en god flok KFS’ere.

Generalforsamlingen og de efterfølgende indslag fra gamle og nuværende KFS’ere i forbindelse med fødselsdagsfejringen gav mulighed for at glædes over, fejre og takke for de 65 år, Guds gode gerning i og gennem KFS har varet indtil videre.

Vi er gået fra at være en bibelkreds på et kollegieværelse til en landsdækkende studenterbevægelse med mere end 1000 medlemmer og flere end 20 ansatte – det er ikke småting, der kan ske, når Gud går foran! Og i centrum af det hele står stadig det samme evangelium og den samme vision: at studerende må kende Jesus og gøre Jesus kendt. Det arbejde tager vi gerne 65 år mere med!

Et år med udfordringer og velsignelser

Et af de første punkter på enhver generalforsamling er formandsberetningen – en anledning til både at se tilbage på året, der er gået, og prøve at tegne nogle linjer frem mod den fremtid, vi står overfor.

KFS’ formand, Per Ladekjær, kunne berette om et år, der også i KFS har båret præg af de mange restriktioner og begrænsninger, vi alle har været underlagt. De store nationale lejre, Påskelejr og Discipeltræf, blev i 2020 begge aflyst, og store dele af det normale KFS-arbejde i både studie- og gymnasieverdenen var sat på mere eller mindre pause i lange perioder.

Som Per Ladekjær fremhævede, betyder det, at der for KFS ligger en opgave i de kommende år med at få genopbygget fællesskaber og sammen genopdage, hvad det er, KFS kan bruges til ind i Guds store mission. Det er derfor også allerede besluttet, at vi i det næste år skal bruge nogle ekstra ressourcer på gymnasiegrenen af KFS-arbejdet. Baggrunden for den beslutning, og hvad det mere konkret betyder, kan du læse mere om her.

For Per Ladekjær var det dog vigtigt at pointere, at der også har været mange opløftende og spændende begivenheder i KFS i det seneste år. ’Det Store Påskeshow’ blev en god og festlig begivenhed for KFS’ere og ansatte, i Grønland er arbejdet langsomt ved at vokse frem og etablere sig og med KFS’ udsendelse af Ruth Eva Osmundsen til Etiopien, har vi også fået lov til at se nye spændende grene af KFS-arbejdet vokse frem.

Men størst er det, at der også i det år, som nu ligger bag os, er studerende og gymnasieelever rundt omkring i Danmark, der er kommet til tro. Det er en stærk påmindelse om, at Guds virke heldigvis ikke kan begrænses af hverken corona eller hjemmeundervisning.

En fornuftig økonomi med udfordringer i horisonten

Et andet fast punkt på enhver generalforsamling er økonomi. Her får KFS-medlemmer mulighed for at blive taget med ind i maskinrummet og være med til at definere og godkende de prioriteringer og overvejelser, der ligger til grund for den måde, KFS forvalter sine ressourcer på.

Denne søndag var det KFS’ helt egen sekretariatsleder, Peter Bjerre, der havde fornøjelsen af at lede os igennem både det økonomiske resultat for 2020 og det budget, der arbejdes efter i indeværende år.

Han kunne berette om, at vi i det forgangne år kom ud med et lille økonomisk overskud. Men med to aflyste lejre, lønkompensation på grund af hjemsendte medarbejdere og et generelt lavt aktivitetsniveau i KFS, er det et resultat, der er kommet på en dyr baggrund.

Derfor blev det også besluttet af de tilstedeværende at budgettere med et større underskud i KFS i 2021, der blandt andet skal være med til at understøtte det genopbygningsarbejde, vi står midt i. Samtidig er der også en række nye projekter og stillinger i KFS – blandt andet den nye sekretærstilling i Vest – der har været støttet af fonde, og som vi nu i højere grad selv skal til at finansiere.

Helt overordnet kan vi glædes over, fremhævede Peter Bjerre, at der grundlæggende er en sund økonomi i KFS. Men det blev også pointeret, at hvis vi skal opretholde det aktivitetsniveau og de ansættelser, vi har i KFS i øjeblikket, så kræver det også, at vi hæver indtægterne fra særligt gavebreve og fastgiveraftaler fremadrettet. Det er derfor også en af de opgaver, der skal prioriteres i de kommende år.

Fuld opbakning til den nye bestyrelse

Tilbage stod nu blot valget af den nye bestyrelse, hvor otte gode og brændende KFS’ere skulle fordeles på de otte ledige bestyrelsespladser. Allerede efter første valgrunde stod det klart, at alle opstillede kandidater til bestyrelsen havde fået et stærkt mandat fra generalforsamlingen på minimum 30% af stemmerne, som de med stor frimodighed nu kan træde ind i bestyrelsen med. Bed gerne med for deres tjeneste i KFS, og at bestyrelsen må få visdom til at lede KFS, så vi også fortsat kan arbejde med på at studerende må kende Jesus og gøre Jesus kendt – også i de næste 65 år.

 

Den nye bestyrelse ser således ud:

På valg i 2022

 • Ellen Esmarch Pedersen
 • Lukas Kaarby
 • Eskil Lyngsøe Poulsen
 • Kristoffer Trelborg Roager
 • Frederik Hauge
 • Sarah Morthorst
 • Benjamin Birk Christophersen

På valg i 2023

 • Per Ladekjær
 • Erik Nedergaard Hansen
 • Ellen Højlund Wibe
 • Vicky Gaedt Kastbjerg
 • Rasmus Vævest Nymann Eriksen
 • Anine Madvig Struer
 • Kenneth Kjær Jensen
 • Rebecca Baltzer Stidsen

Udover den valgte bestyrelse deltager også KFS’ daglige ledelse i bestyrelsesmøderne. Daglig ledelse har taleret, men ikke stemmeret:

 • Peter Leif Mostrup Hansen – Daglig ledelse, LTC-forstander
 • Christian Rasmussen – Daglig ledelse, Generalsekretær i KFS
 • Peter Bjerre – Daglig ledelse, Sekretariatsleder i KFS

Bestyrelsen kan til enhver tid kontaktes på formand@kfs.dk.