KFS har fået et nyt ’gammelt’ særligt fokus: Endnu mere studentermission!

Fra 2018 til sommeren 2020 har KFS haft et særligt fokus på at hjælpe, udruste og aktivere kristne studerende på de videregående uddannelser. Dette særlige fokus fortsættes frem til sommeren 2022.

KFS har fået et nyt ’gammelt’ særligt fokus: Endnu mere studentermission!

Fra den 1. september 2020 trådte KFS’ nye særlige fokus i kraft. Det er er en revideret udgave af det særlige fokus, der er blevet arbejdet efter siden sommeren 2018, og lyder således: KFS vil identificere, udruste og mobilisere flere kristne studerende på videregående uddannelser til missionalt engagement på deres studiesteder.

Men hvad betyder det egentlig at have et ’særligt fokus’ i KFS?

For Christian Rasmussen, generalsekretær i KFS, er det vigtigt at skelne mellem KFS’ mission og det særlige fokus:

”I KFS er der én overordnet mission, som altid er den samme: At studerende forvandles af evangeliet og engagerer sig i studieverden, kirke og samfund til Kristi ære. Det er det, der er og skal være den klare røde tråd for alt arbejde i KFS. Både nu og fremover.

Derfor er det særlige fokus heller ikke et alternativ til denne mission. Det er et fokusområde eller en prioritering, der udpeges af bestyrelsen for en årrække, hvor det vurderes, at vi kan nå endnu længere med den overordnede mission, hvis vi afsætter nogle ekstra ressourcer dér.”

Per Ladekjær, formand for KFS’ bestyrelse, fortæller om baggrunden for at forlænge arbejdet med det særlige fokus på de videregående studerende:

”Der er blevet sat rigtig mange gode og spændende projekter i søen i løbet af de sidste to år, og vi er nået rigtig langt, siden vi begyndte at arbejde med dette særlige fokus, men vi kan stadig se, at der er rigtig mange af dem, der er engageret i KFS’ arbejde på de gymnasiale uddannelser, der ikke får den samme tilknytning til KFS i deres studietid.

Det er der mange gode grunde til, blandt andet ser studenterarbejdet mange steder anderledes ud end KFS’ arbejde på de gymnasiale uddannelser. Men vi tror på, at vi stadig kan og skal blive endnu bedre til at engagere og udruste de videregående studerende i arbejdet med at nå deres studiekammerater med evangeliet.”

Flere forskellige indsatsområder

Arbejdet med det særlige fokus er delt op i en række forskellige indgangsvinkler, der alle skal være med til at løfte den samlede opgave. Et af de centrale indsatsområder vil være at skabe en mere sammenhængende overgang fra gymnasietiden til studielivet for KFS’erne, fortæller Christian Rasmussen:

”Vi kan se, at der er rigtig mange KFS’ere, der i løbet af deres sabbatår mister tilknytningen til KFS, og derfor vil vi også arbejde målrettet på at blive bedre til at skabe en mere sammenhængende overgang imellem vores arbejde på de gymnasiale uddannelser og de videregående uddannelser. Hvordan det rent praktisk kommer til at se ud, er vi stadig ved at finde ud af, men det kan for eksempel være at afholde flere arrangementer for dem, der står i denne overgangsfase, der har fokus på at få formidlet, hvordan livet som studerende ser ud, og ikke mindst hvordan KFS kan være en ressource for dem i deres studietid.”

Derudover vil KFS også arbejde mere målrettet på at løfte studentermissionen igennem samarbejde med de lokale kirker og menigheder. Et samarbejde, der allerede er godt i gang, men som Christian Rasmussen også tror på, kan blive endnu bedre:

”En del af KFS’ identitet og eksistensberettigelse er et unikt kald til at arbejde og drive mission blandt studerende, men det er et arbejde, der ikke kan lykkes uden opbakning fra de lokale menigheder og kirker. Der er vi blevet bedre til, i løbet af de seneste år, at samarbejde om det fælles mål, vi har, blandt andet i forbindelse med velkomstarrangementer for de nye studerende i både Kolding, Odense, Aalborg og København. Men vi tror på, at der endnu mere at hente i det partnerskab, og derfor vil vi også arbejde mere aktivt for, at studentermissionen bliver et fælles anliggende imellem KFS og de forskellige lokale kirker.”

Følg med i arbejdet

Du kan løbende følge med i KFS’ arbejde, og hvordan det går med det særlige fokus, på blandt andet www.kfs.dk, i vores studentermagasin Til Tro eller ved at følge os på Facebook og Instagram. Her vil vi blandt andet fortælle historier om både det konkrete arbejde med det særlige fokus og det mere generelle liv i KFS.

Hvis du ønsker at støtte op om arbejdet med dette nye fokusområde, kan du gøre det igennem forbøn, men også ved at blive medlem af KFS eller ved at støtte KFS’ arbejde økonomisk.