KFS' første formand er død

Flemming Frøkjær-Jensen er død. Han blev 86 år. Han var KFS’ første formand og ledte bestyrelsesarbejdet gennem 32 år fra 1962 til 1994. Det er således en trofast KFS-pioner, der er blevet forfremmet til herlighed, og vi tænker med taknemlighed på det, Gud har gjort i KFS gennem Flemming Frøkjær-Jensens tjeneste. Æret være hans minde.

KFS' første formand er død

 

Tidligere generalsekretær i KFS, Flemming Kofod-Svendsen, skriver følgende mindeord:

Jeg mødte Hanne og Flemming Frøkjær-Jensen første gang, da jeg som ung student var begyndt at komme i KFS. Flemming havde netop afsluttet sine studier og var begyndt som hjælpepræst hos sin farbror i Tikøb i Nordsjælland. Det, jeg især husker fra den samtale, var deres store kærlighed til KFS og deres levende interesse for arbejdet. Flemming var en af dem, der i 1956 stiftede KFS under navnet Credo.

Da jeg selv skulle begynde som generalsekretær 1. januar 1970, fik jeg Flemming som min formand. Det var et stort privilegium. Det første, Hanne og Flemming gjorde, var at invitere mig til at holde nytårsaften hos dem i præstegården på Fur den 31. december 1969. Også Flemmings forældre holdt nytårsaften i præstegården. Det var virkelig en festlig og fornøjelig indgang til min nye tjeneste. Som generalsekretær har jeg drøftet utallige små og store problemer og udfordringer med Flemming. Han var en fremragende sparringspartner. Han lyttede altid interesseret, men kom aldrig med et hurtigt svar. Sådan skal du bare gøre. Han stillede derimod begavede og lyttende spørgsmål, så et problem blev set og belyst fra flere sider. Efter en sådan dialogsamtale med Flemming var jeg tryg. Det var den vej, KFS skulle gå, eller det var sådan, den udfordring skulle håndteres.

Spurgte jeg Flemming om at holde et møde i KFS eller tale på en lejr, fik jeg uhyre sjældent et nej. Han har adskillige gange prøvet på at få flyttet en aftale, så han kunne sige ja til en opgave i KFS. Jeg har talrige gange hørt Flemming holde bibeltimer på en KFS-lejr. Det var altid meget åndeligt givende, når Flemming lukkede Guds ord op for os. Jeg tror, at det var som bibeludlægger, at Flemming havde sin særlige nådegave. Det bemærker man også i hans omfattende forfatterskab, hvor han især er stærk i sin sjælesørgeriske bibeludlægning. Her minder han på flere måder om den svenske vækkelsesleder Carl Olof Rosenius. Jeg tror især, at familieandagtsbogen “Guds folk – til oplæring og opbyggelse”, som han skrev sammen med sin hustru Hanne, og prædikensamlingen “Troens Ord” har været til velsignelse og åndelig hjælp og berigelse for mange mennesker.

I mere end 30 år var Flemming formand for KFS, og da blev KFS’ sommerlandsudvalgsmøde altid holdt i præstegården på Fur. Det gjorde det ekstra festligt at holde landsudvalgsmøde i en præstegård, hvor nogle af deltagerne så blev indkvarteret privat hos nogle af menighedsmedlemmerne på Fur. Der skulle meget gerne være tid til den ene aften at have et bål i præstegårdshaven, hvor man kunne sidde rundt om bålet og synge de kendte vækkelsessange, idet man samtidig nød den henrivende udsigt fra præstegårdshaven.

Flemming var en meget venlig, omsorgsfuld  og flittig mand, der stillede sine rige evner til rådighed for at løse mange opgaver i Guds rige. Flemming var fx i en længere årrække medlem af Indre Missions hovedbestyrelse og næstformand i Dansk Bibelinstituts bestyrelse, ligesom han var formand for Indre Missions helliggørelsesmøder, bestyrelsesmedlem i Kirkens Korshærs Storkreds og herredsrepræsentant for Kirkesagens Venner.

Vi er mange, der vil savne samværet med Flemming. Vore tanker går til hans hustru Hanne, hans børn, svigerbørn, børnebørn og oldebørn.

Æret være Flemmings minde.