KFS er blevet DUF-medlem

KFS er blevet DUF-medlem

KFS’ nylige optagelse i Dansk Ungdoms Fællesråd giver en stærk politisk platform til at styrke den demokratiske samtale mellem studerende med forskellige livsanskuelser.

Da Dansk Ungdoms Fællesråd, DUF, i starten af december holdt det årlige delegeretmøde, kunne de byde velkommen til KFS.

”Det er en markering, som viser, at vi nu er en fuldmoden medlemsorganisation. Vi har været på vej som medlemsorganisation i noget tid, hvor vi har implementeret et stærkere medlemsdemokrati, og nu har vi nået en vigtig milepæl i den udvikling,” fortæller Lars Bjerregaard, der er sekretariatsleder i KFS.

DUF er en politisk organisation, der blandt andet arbejder for at styrke medlemsorganisationernes interesser i lovgivningsarbejde, der påvirker foreningslivet. Som en del af strategien frem mod 2017 vil DUF arbejde for at styrke unges adgang til og engagement i den demokratiske samtale. Og netop i denne del af strategien ser KFS sig selv som en vigtig medspiller.

”Vi glæder os over den politiske platform, medlemskabet giver os for at arbejde endnu mere målrettet for ”plads til mening” i studieverdenen. Her ser vi et potentiale for at styrke mulighederne for samtalen mellem forskellige livssyn på studiestederne endnu mere. Det har vi arbejdet for i mange år, men når vi nu står sammen med DUF, får vi en stærkere politisk røst,” mener Lars Bjerregaard.

Samtidigt med medlemskabets fordele for det demokratiske engagement i offentligheden, vil KFS også drage fordel af at være en del af DUF i forhold til at udvikle demokratiet i selve KFS-organisationen.

”I vores proces mod at blive en organisation, hvor medlemmerne i højere grad får lov at tegne bevægelsen, har DUF været en aktiv medspiller – og modspiller,” tilføjer Lars Bjerregaard og henviser til sin takketale, hvor han kaldte DUF for en opdrager i ordets mest kærlige forstand.

”Nu glæder vi os til at se, hvordan medlemskabet kan gøre vores gensidige samarbejde endnu mere frugtbart,” afslutter han.

KFS er medlemsorganisation nummer 72 i DUF, som også har andre kirkelige ungdomsforeninger under paraplyen.

Se DUFs nyhed om optagelsen af KFS

Vil du også være medlem af KFS.

Det er for alle aldre.

Tryk på den blå BLIV MEDLEM-knap i toppen af siden.

Det tager kun et halvt minut.