KFS arbejder på demokratisering

Bestyrelsen er i gang med en demokratisering af KFS, som vil betyde, at færdiguddannede i alle aldre kan blive medlem af KFS, hvis det endeligt vedtages på mødet 24. maj.

På bestyrelsens møde i slutningen af maj er der et afgørende beslutningspunkt på dagsordenen. Det drejer sig om en gennemgribende demokratiseringsproces, som vil indebære flere forskelle i KFS’ organisatoriske opbygning, hvis det bliver vedtaget.

Det væsentligste:

  • Muligheden for at ny- og færdiguddannede kan være  medlemmer – i øjeblikket er det kun studerende under 30 år.
  • Alle pladser i bestyrelsen vælges blandt medlemmerne på en generalforsamling – i øjeblikket udgør de medlemsvalgte under 30 omkring halvdelen

Bestyrelsen tager demokratisering op, fordi KFS går ind for åbenhed og demokrati i organisationen, og fordi det giver mulighed for at modtage tilskud af tips- og lottomidlerne, en pulje som fordeles af Dansk Ungdoms Fællesråd, DUF, som vi ellers ville miste retten til.

Disse ekstra midler kan vi bruge på at lave endnu mere KFS, og en indsats på dette område betaler sig.

Bed for os
Da det potentielt kan betyde store forandringer i KFS vil vi bede om jeres forbøn for bestyrelsesmødet den 24. maj.

Bed om visdom til at træffe den beslutning, som gavner studerende i Danmark bedst, og som giver mulighed for, at endnu flere studerende får mulighed for at møde Jesus som frelser og herre.