Indsamlingsmålet er 116 millioner

Indsamlingsmålet er 116 millioner

Af generalsekretær i KFS, Robert Bladt

Der arbejdes i øjeblikket for at sikre financieringen af et storstilet projekt, som vil sikre arvens videregivelse til tusindvis af danske og udenlandske besøgende.

Der er ikke tale om en indsamling til et stort kirkecenter eller et kirkeligt udviklingsprojekt. De 116 millioner bliver derimod rejst for at sikre etablering af Det Ny Holmegaard. Det Ny Holmegaard bliver en håndværksby, som skal rejse sig i de haller, som indtil 2008 var rammen om produktion af Holmegaards glashåndværk. I perioden fra 2008 til 2012 fungerede det som oplevelsescenter Holmegaard Park, men dette gik konkurs, og bygningerne har siden stået tomme.

Nu skal Det Ny Holmegaard imidlertid fungere som en håndværksby, hvor man vil kunne se en imponerende samling af glas fra Holmegaards 190 års historie og keramik fra Kählers 175 års historie. Samtidig vil man kunne opleve produktion af glashåndværk efter traditionelle metoder.

Velvillige fonde
Men tilbage til de 116 millioner. Hvor kommer de fra? Ifølge initiativtagerne er man godt på vej til at nå det fastsatte indsamlingsmål. 10 millioner kommer fra Næstved Kommune, og resten rejses fra forskellige fonde. Det er alligevel over 100 millioner i fondsmidler!

Som leder af en organisation, der lever af midler fra private og fonde spidsede jeg ører ved lyden af dette beløb. Til sammenligning har vi i Kristeligt Forbund for Studerende (KFS) netop istandsat vores ledertræningscenter (LTC) for 1 million. Det er et center hvis formål er at sikre den kristne arvs videregivelse til tusindvis af danske studerende ved at træne elever i at etablere dialog om den kristne tro på landets gymnasielle uddannelser.

1 million er jo dybest set ikke mange penge. Og slet ikke målt op imod budgettet til et glas- og keramikmuseum i Næstved. Eller den stibro, som Odense Kommune har opført for … 116 millioner, så byens borgere kan passere skinnerne til fods eller på cykel.

Men forskellen er, at det offentlige fællesskab og langt hovedparten af de fonde, der findes i Danmark, ikke ser det som en del af deres formål at støtte den kristne arvs videreførelse. Renoveringen af KFS’ ledertræningscenter taler sit tydelige sprog. Gennem en målrettet indsats er det lykkes at skaffe … 14.000 kroner fra et legat og 0 kroner fra fonde.

Kirkernes vilkår
Det er ikke kun et vilkår for KFS eller LTC. Det er et vilkår, som vi deler med alle Danmarks kirkelige foreninger, institutioner og organisationer. Der findes kun ganske få muligheder for at opnå fondsstøtte til at supplere de private gaver og donationer.

Hvis vi mener, det er vigtigt at sikre videreførelsen af den kristne arv til danskerne  – vigtigere end formidling af historien om Holmegaard Glasværk og Kählers keramik – er det blandt andet nu, vi skal vise det. Det er op imod årsskiftet landets kirker, kristne organisationer og institutioner traditionelt har særligt brug for et løft for at komme godt gennem regnskabsåret. Det er ofte decembers gaver, der afgør, om et kirkeligt arbejde ser næste år i møde med frimodighed og tør satse nyt for at sikre, at den kristne arv bringes videre til tusindvis af danskere.

Det, der er vigtigt for os, må afspejle sig i vores givertjeneste.

Du kan give KFS en julegave ved at klikke her (eller på knappen i toppen af siden):