Indkaldelse til generalforsamling

Generalforsamling i KFS 2017 afholdes søndag den 9. april* på Påskelejr i Skanderborg klokken 15.00-17.00

Indkaldelse til generalforsamling

Bestyrelsen i Kristeligt Forbund for Studerende indkalder hermed til ordinær generalforsamling i forbindelse med Påskelejr 2017. Generalforsamlingen finder sted:

Palmesøndag den 9. april* klokken 15:00-17 på Skanderborg Uddannelsescenter.

Kom klokken 15.00 til kaffe, så du kan nå at få din stemmeseddel, inden generalforsamlingen går i gang klokken 15.30.

Foreløbig dagsorden ser således ud.

  • Valg af dirigent, referent og stemmetællere
  • Aflæggelse af formandsberetning til godkendelse
  • Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse
  • Fremlæggelse af budget til godkendelse
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  • Valg af revisor
  • Beslutninger om vedtægtsændringer
  • Drøftelse af indkomne forslag
  • Eventuelt

Forslag til kandidater til bestyrelsen og forslag, der ønskes behandlet under punkt 8 sendes til sekretariatet senest fire uger inden generalforsamlingen. Det vil sige inden den 12. Marts.

Af bestyrelsens 15 medlemmer er otte personer på valg. Der skal derfor opstilles kandidater til otte poster og op til to suppleanter.

Endelig dagsorden tilsendes alle medlemmer fysisk eller elektronisk senest to uger inden generalforsamlingen.

Medlemmer, der har betalt kontingent for 2017, har stemmeret. Kontingentet opkræves automatisk i marts 2017.

Både studerende og andre med interesse for KFS’ arbejde kan blive medlem af KFS. Som medlem modtager du Til Tro gratis, og du får rabat på KFS’ lejre.

Er du endnu ikke medlem?

*Vi gør opmærksom på, at den dato, vi skrev i Til Tro, var forkert. Det er altså denne dato, der gælder!