Gud & Gymlederweekend

Hvad gør man, når man fryser? Man klæder sig godt på. Hvad gør man, når man er gymleder? Det samme! Læs her hvordan.

Gud & Gymlederweekend

Af Kristina Nørgaard Schou og Sarah Waskiw Rasmussen

43 KFS-ledere fra gymnasier i hele landet mødtes en weekend i januar på LTC. Weekenden var dedikeret til at takke KFS-lederne for deres indsats, fylde dem op åndeligt og klæde dem på til livet som gymledere. Hen over søndagsfrokosten træffer vi tre deltagere, som fortæller om de mange oplevelser, de har haft i løbet af weekenden.

Alexander Oehlenschläger Petersen fra Frederiksborg Gymnasium fremhæver glæden over at kunne udveksle erfaringer med andre KFS-ledere: ”Alle her har jo en lederrolle i deres KFS, og at vi så kan dele frustrationer, løsninger og forskellige måder at gøre tingene på, har hjulpet mig, og jeg tror også, at det har hjulpet andre.”

For Christopher Dyrvig fra Vestjysk Gymnasium Tarm har undervisningen været meget givende: ”Jeg synes, det er fedt, at undervisningen har taget udgangspunkt i Timotheusbrevene. Det er nogle breve, man ikke hører om så ofte, men fordi de netop handler om Timotheus, som også er en ung leder, så får man virkelig meget vejledning i, hvordan man kan gå ud og lede.

Christian Jacobsen fra Odense Katedralskole tager en påmindelse med hjem om at have Jesus som fokus i sine opgaver: ”Jeg har taget mig selv i mange gange at have for meget fokus på, hvad jeg kan som kristen. Jeg kan nogle gange glemme, at jeg bare skal sætte min lid til Gud og søge hen til ham først. At en god kristen leder er en leder, som lader sig lede af Gud, det er vigtigt.”

Fra hele KFS-baglandet vil vi gerne give alle ledere – både dem, der var med på Gymlederweekend, og dem, der ikke kunne finde tid – en kæmpe tak! Uden jer var der ingen KFS på gymnasierne!