Givere bakker KFS' satsninger op

KFS har oplevet, at gaveindtægterne er steget i 2013. Vi glæder os over, at flere og flere ønsker at bakke op om KFS' satsninger.

Givere bakker KFS' satsninger op

KFS har haft et tilfredsstillende økonomisk år, og årsrapporten viser et underskud på 76.812 kr. 

Når vi i KFS kan se et underskud som et tilfredsstillende resultat, så hænger det jo først og fremmest sammen med, at vi ikke er nogen profitvirksomhed og i vores daglige arbejde søger at få mest muligt studenterarbejde ud af de midler, vi bliver givet. 

Dernæst hænger det sammen med den glæde, at KFS i 2013 kunne udvide vores medarbejderstab med to nye ansatte: en fundraiser og en dialogsekretær. Det giver nemlig masser af ekstra studenterarbejde.

Nyansættelser er selvfølgelig ikke gratis, og derfor prægede en særlig projektindsamling hele året. Vi spurgte frimodigt om opbakning til arbejdet med de dialogevents og eventuger, der er et resultat af oprustningen på sekretærfronten.

Og efter årets udløb var status som tidligere omtalt i Til Tro i februar en overvældende opbakning til projektet. Samlet set er der i 2013 kommet 247 nye givere, og det er altså ud af 1713 personer, der støttede KFS i 2013.

Den håndsrækning bekræfter bestyrelsen i, at det nok har været en modig beslutning, men også en beslutning med tilslutning. 

Så må tiden jo vise, om det er en frugtbar måde for KFS at være til stede i de store studiebyer, og om vi for fremtiden skal satse permanent på dette arbejde.

På indtægtssiden er vi glade for, at kurven er knækket, og gaverne er steget markant sammenlignet med 2012. Det illustrerer grafen over de forskellige gavetypers totalbeløb i de seneste tre år herunder:

Især fastgiverordningerne er steget, da mange af de nye givere vælger denne gaveform. Men som man kan se, så bæres den overvejende del af gaverne af gavebreve, og i 2013 vil vi relancere en gammel KFS-givervision og spørge dig der er aktiv studerende, om du vil overveje at tegne et procentgavebrev, mens du studerer og beholder det, når du er færdiguddannet for at sikre et fremtidigt KFS-arbejde. 

Så vil du være en del af fundamentet for fremtidens KFS, så træf beslutningen nu og tegn et procentgavebrev.

Læs flere detaljer fra årsrapporten her:

KFS’ økonomi

Den samlede årsrapport