Generalforsamlingen i KFS har fået ny dato

Den udskudte generalforsamling i KFS har fået en ny dato og afholdes sammen med en markering af, at KFS fylder 65 i år. Det sker søndag den 5. september 2021 i Aarhus.

Bestyrelsen i Kristeligt Forbund for Studerende indkalder hermed til ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen, der ikke kunne afholdes som planlagt i marts på grund af corona, afholdes søndag den 5. september i Christianskirken, Frederikshaldsgade 15, 8200 Aarhus N. Der vil være ankomst fra klokken 12.30.

Nærmere information om generalforsamlingen kan findes her. Her vil de relevante dokumenter i forbindelse med generalforsamlingen også blive tilgængelige senest to uger før afholdelsen af generalforsamlingen.

Foreløbig dagsorden ser således ud.

  • Valg af dirigent, referent og stemmetællere
  • Aflæggelse af formandsberetning til godkendelse
  • Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse
  • Fremlæggelse af budget til godkendelse
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  • Valg af revisor
  • Beslutninger om vedtægtsændringer
  • Drøftelse af indkomne forslag
  • Eventuelt

Forslag til kandidater til bestyrelsen og forslag, der ønskes behandlet under punkt 8, sendes til sekretariatet senest fire uger inden generalforsamlingen. Det kan ske på kfs@kfs.dk.

Af bestyrelsens 15 medlemmer er 8 personer på valg. Bestyrelsen kan være på op til 15 medlemmer. Der kan derfor opstilles kandidater til 8 poster og op til to suppleanter.

Endelig dagsorden tilsendes alle medlemmer fysisk eller elektronisk senest to uger inden generalforsamlingen.

Medlemmer, der har betalt kontingent for 2021, har stemmeret. Kontingentet opkræves automatisk i marts 2021. Både studerende og andre med interesse for KFS’ arbejde kan blive medlem af KFS. Medlemmer modtager Til Tro gratis, ligesom der gives rabat på KFS’ lejre. Er du endnu ikke medlem, kan du blive det via hjemmesiden. Vælg den blå knap ’Bliv medlem’ øverst til højre i skærmbilledet.

Efter generalforsamlingen vil der være en lille markering af KFS’ 65-års fødselsdag efterfulgt af en gudstjeneste. Nærmere information om dette vil blive meldt ud senere på her på hjemmesiden og via KFS’ Facebookside.