Generalforsamling i KFS

Bliv opdateret på tid og sted for årets generalforsamling, som blandt andet byder på et spændende valg til bestyrelsen

Generalforsamling i KFS

I disse tider er hele samfundet påvirket af Coronavirus, og KFS er ingen undtagelse. Over hele landet er lokale aktiviteter aflyst eller rykket over på digitale platforme. Også årets Påskelejr er aflyst. Det var vores forhåbning, at vi fortsat kunne gennemføre generalforsamlingen søndag d. 5. april som oprindeligt planlagt. Situationen har desværre udviklet sig på en sådan måde, at vi nu må udskyde generalforsamling til onsdag d. 13. maj kl. 19.45-21.15.

Generalforsamlingen vil afholdes i Sankt Hans Kirkes menighedshus i Odense, Sankt Hans Plads 1, 5000 Odense C. Der er ingen ændringer i dagsordenen, som blev meldt ud tilbage i december:

  • Valg af dirigent, referent og stemmetællere
  • Aflæggelse af formandsberetning til godkendelse
  • Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse
  • Fremlæggelse af budget til godkendelse
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  • Valg af revisor
  • Beslutninger om vedtægtsændringer
  • Drøftelse af indkomne forslag
  • Eventuelt

Vi har ikke modtaget forslag til vedtægtsændringer eller andre forslag indenfor den oprindelige udmeldte frist, hvorfor de punkter vil udgå. Mødemateriale og kandidatliste vil blive udsendt elektronisk efter vedtægternes forskrifter – dvs. senest to uger før selve generalforsamlingens afholdelse.

Af hensyn til tilrettelæggelsen af generalforsamlingen vil vi i sekretariatet gerne vide, om du påtænker at deltage. Du kan tilmelde dig her – vælg ‘Generalforsamling 2020’ i drop down-menuen.

Bemærk det er gratis at deltage, og at tilmelding ikke er en forudsætning. Det vil stadig være muligt at møde op på selve dagen uden forudgående tilmelding.