Generalforsamling 2019 i KFS

I påsken var der generalforsamling og valg til KFS' bestyrelse.

Generalforsamling 2019 i KFS

Palmesøndag 14. april 2019 dannede Påskelejr i Skanderborg rammen for KFS’ generalforsamling. Hovedpunktet var valget til bestyrelsen, hvor hele 10 kandidater var opstillede.

78 stemmeberettigede trodsede sol og cafehygge på Påskelejr og stimlede ind til det, der er KFS’ øverste myndighed – nemlig medlemmernes egen generalforsamling. Udstyret med røde og grønne papirlapper og stemmesedler til hele 3 mulige valgrunder, blev medlemmerne budt velkommen af Eskil Lyngsøe fra bestyrelsen og forretningsudvalget med højt humør og en bøn. Og de to ting kendetegnede også meget godt resten af denne samling. Der var nemlig rigtig meget at være i godt humør over, og så var der rigtig meget at takke Gud for.

Formand Per Ladekjær lagde for med en beretning om et 2018, hvor mange satsninger på fokusområdet med videregående studerende er kommet godt afsted. Studenterfesten på Påskelejren var et hit, og eventugerne på campusområderne er strålende eksempler på det frivillige engagement i KFS’ vision om at gøre Jesus kendt. Delegationen, der deltog på Folkemødet på Bornholm, blev også rost for indsatsen med at slå et slag for åndsfriheden i Danmark under sloganet ’Er der plads til mig og min tro?’

Økonomien blev fremlagt af formand for økonomiudvalget Erik Nedergaard Hansen. Her var der også glæde over at kunne præsentere et overskud på trods af væsentlig forøgelse af ansættelsesgraden i 2018. Der har været fantastisk ekstern opbakning til de nye initiativer i KFS, og det giver rygstød til at se langsigtet. Allerede i 2019, forklarer ØU-formanden, kan der dog blive brug for at trække på de opsparede reserver for at få balance i budgettet.

Med ledelsesberetning og økonomi godkendt af generalforsamlingen, nåede vi til valghandlingen. Her var alle stemmetællere i gang med fintællingen for at afgøre fordelingen af pladserne. Alle opstillede blev valgt til posterne med mindst et mandat på 30% af stemmerne og kan således indgå i det fremtidige bestyrelsesarbejde. Konstituerende bestyrelsesmøde holdes 25. maj 2019.

Under stemmetællingen fik Sara og Filip Børty ordet og fortalte om deres forberedelser til udsendelsen til Grønland og de mange positive møder, de allerede har haft, med mennesker, der vil bære med i forbøn – og også konkret nogle, der selv skal på et ophold i Grønland i form af praktik eller ansættelse.

På den baggrund kan det konstateres, at generalforsamling i KFS ikke bare er en formalia-ting. Det er opmuntrende og bekræftende at drøfte KFS’ arbejde med engagerede medlemmer, som lever med KFS’ vision for øje. Og det er det i høj grad, fordi vi har Jesus i centrum af det arbejde.

Så velkommen næste år til generalforsamling i KFS på palmesøndag d. 5. april 2020 – og tag bare flere medlemmer med.

 

Mere information om bestyrelsessammensætningen kan findes her:

https://kfs.dk/bestyrelse/

Mere information om KFS’ økonomi kan findes her:

https://kfs.dk/okonomi/