Fra filosofi til frontløber: velkommen til Lars!

Den nye studentersekretær i København er på plads - mød ham her

KFS har ansat Lars Boje Sønderby Jensen som studentersekretær i Øst fra 1. februar 2020. Lars er 26 år, har læst filosofi og har en lang kærlighed til KFS:

”Lars er jo hjemmedyrket KFS’er fra gym-tiden over LTC til gruppeleder på KU, og han har også stået i spidsen for Convinced i Kbh. Han er udadvendt og frisk med smil på, har svar på tiltale, når troen udfordres, så han kommer til at styrke KFS’ apologetiske profil. Han vil gerne fremelske bibelglæde ind i KFS, og så skal campus-missionen også boostes, så jeg er glad for at kunne sætte Lars i front for indsatsen blandt videregående studerende i Østdanmark,” fortæller Christian Rasmussen, generalsekretær i KFS.

Lars fortæller her lidt om sig selv, sin baggrund og sine visioner for KFS-arbejdet, som venter:

”Jeg er opvokset i en kristen familie og har altid betragtet mig selv som kristen, men da jeg begyndte i gymnasiet og lærte KFS at kende, blev jeg for alvor modnet i min tro. Jeg var med på nogle KFS-lejre, hvor evangeliet virkelig satte sig fast, og jeg fik en større forståelse af, at det ikke handler om mig og det, som jeg kan præstere, men om det, som Jesus har gjort for mig. Frelsen er ufortjent! Det var udfordrende, men også frigørende.

I gymnasiet fik jeg en god klassekammerat, som jeg talte en del om tro med. Det vækkede en interesse for trosforsvar, teologi og kristen filosofi hos mig. Det var den kristne filosofi, som virkelig gjorde en forskel for min ven og jeg. Og min ven kom faktisk til tro på en KFS-lejr, da vi gik i 3.g. På den måde har apologetik og kristen filosofi været afgørende for mit valg af uddannelse.

Jeg glæder mig til at arbejde i KFS, fordi… KFS’ vision står mit hjerte nær. Jeg har selv oplevet, hvor vigtigt det er at blive støttet i sin tro. Det var helt afgørende for mig, da jeg gik i gymnasiet og i høj grad blev udfordret på min tro. Derfor vil jeg gerne arbejde med på, at studerende skal kende Jesus og gøre Jesus kendt.

KFS var også det første sted, hvor jeg mødte apologetik – med KFS åbnedes en verden af ressourcer, bøger og seminarer. Det har været så vigtigt for mig, og jeg vil gerne give lidt af det tilbage, som jeg har fået, også i form forkyndelse og teologisk arbejde.

Jeg har mange drømme for arbejdet blandt studerende i København! Jeg kunne godt tænke mig, at KFS’erne kommer til at opleve apologetikken som noget mere end teoretisk viden: at trosforsvaret kan give en sikkerhed, et skelet for troen. Apologetikken kan simpelthen blive en slags sjælesorg, når vi med den kan sige: ”Jeg ved, at Bibelen er troværdig og sand.”

Jeg drømmer også om, at KFS’erne i København skal kende Bibelen rigtig godt. Jeg drømmer om, at vi ikke bare læser Bibelen, men at vi lever med Ordet og er tørstige og nysgerrige med Guds ord.

Og så ønsker jeg mig, at KFS er med til at opfostre hellige kristne. At vi bliver mere og mere som Kristus. Det kan godt lyde lidt fromt, men vi bør stræbe efter hellighed, for det er det, der forandrer dem, vi er iblandt. Hellighed tiltrækker og forandrer mennesker. Tænk, hvis vi kan pege på Kristus igennem vores liv! Det ønsker jeg for KFS’erne.”