Fortsat frihed til bøn

Det skal fortsat være tilladt at benytte lokaler på gymnasier og studiesteder til blandt andet bøn og bibelstudie, lyder det i et brev fra Undervisningsministeriet.

Fortsat frihed til bøn

I et såkaldt hyrdebrev fra Undervisningsministeriet til ledelserne på de danske ungdoms- og videregående uddannelsesinstitutioner lyder det, at “Regeringen ønsker ikke at detailregulere på området og er derfor ikke indstillet på at forbyde, at der stilles lokaler til rådighed til bl.a. bøn og anden religiøs aktivitet.”

Forårets bederumsdebat

Dermed sættes et foreløbig punktum for en debat, som begyndte i februar, da idéen om forbud af særligt indrettede bederum blussede op. Kristeligt Forbund for Studerende blev en ufrivillig medvirkende i denne debat, hvilket gav anledning for generalsekretær Christian Rasmussen til at præcisere, at: “KFS ikke forholder sig til, om et uddannelsessted ønsker at indrette et decideret bederum eller ej.”

Efterfølgende udmøntede debatten til et egentligt beslutningsforslag om et bederumsforbud. Her meldte KFS sig selv på banen, da forslagsstillerne blandt andet hævdede at bederum og lignende “grundlæggende ikke er forlignelige med danske traditioner”.

Til dette skrev generalsekretær Christian Rasmussen blandt andet:

”Det er historieløst at bringe ’danske traditioner’ i spil som argument mod bøn i skolen. Der har indtil for ganske nylig været tradition for en salme og et Fadervor ved morgensamlinger i folkeskolen, […] kristne studerende har siden KFS’ oprettelse i 1956 haft vide muligheder for at mødes i et ledigt lokale på skoler og bede en bøn for skolens ansatte og studerende. Dette forslag er altså ironisk nok i fuldstændig modstrid med danske traditioner og ikke i forlængelse af dem.”

Intet centralt forbud

Med sit hyrdebrev i denne uge lægger regeringen dog umiddelbart ikke op til en central lovgivning på området. Det glæder Christian Rasmussen, som udtaler til Kristeligt Dagblad: “Vi er glade for, at der netop bliver lagt op til, at spørgsmål om bederum skal afgøres lokalt på de enkelte institutioner og ikke fra centralt hold”.

Allerede tidligere på foråret udtrykte man i KFS skepsis over for et centralt forbud: “Forslaget [om et centralt forbud] umyndiggør de lokale ledelser og udtrykker ikke andet end mistillid til deres evne til at vurdere, hvad der bedst tjener miljøet på den enkelte skole.”

Åbenhed

En central årsag til et forbud mod bederum på offentlige uddannelsesinstitutioner var frygten for negativ social kontrol. Og i det nye hyrdebrev understreges det da også, at “lokaler, der stilles til rådighed for bl.a. bøn eller anden religiøs aktivitet, skal være tilgængelige for alle elever og studerende uanset køn, etnicitet og religiøst tilhørsforhold.”

Denne præcisering er også vigtig for KFS. Christian Rasmussen tilføjer til Kristeligt Dagblad: “Det flugter med den måde, vi har været til stede på studiestederne igennem 60 år, og udtrykker netop den uddannelseskultur baseret på frihed, som ministrene tager udgangspunkt i”.

Du kan læse de officielle udtalelser fra KFS på bederumsdebatten herunder.