Flot resultat af rundringning

Rundringningen om støtte til dialogsekretæren fik en positiv modtagelse. Bidragene dækker knap halvdelen af udgifterne til satsningen.

Flot resultat af rundringning

I maj måned fik omkring 700 personer i KFS’ bagland et brev med en opfordring til at overveje at støtte den nye dialogsekretærs arbejde. Det blev i uge 21 fulgt op af en rundringning, hvor 8 tidligere LTC’ere tog kontakt til de mennesker, der havde modtaget et brev for at høre om de ville give en ekstra håndsrækning til KFS for at få arbejdet godt i gang.

”Vi er helt overvældede over den positive modtagelse, vores rundringere fik. Det blev til mange gode samtaler i ugens løb, og vi blev bekræftet i, at KFS har et stærkt og engageret bagland,” fortæller Anna-Kathrine Thunbo Pedersen, der er ansat som fundraiser i KFS.

Økonomisk set gav rundringningen også et rigtig flot resultat. Der er blevet indbetalt 21.500 kroner i engangsgaver og tegnet fastgiveraftaler for 148.120 kroner om året. Med disse gaver er næsten halvdelen af de budgetterede udgifter til dialogsekretærens arbejde dækket.

”Det er et dejligt skub i den rigtige retning,” siger Anna-Kathrine og fortsætter,

”Desværre var der en del mennesker, vi ikke traf i ugens løb. Vi vil derfor gerne opfordre de venner af KFS, som havde ventet på en opringning, men som ikke fik det, til at kontakte os, hvis de ønsker at give et bidrag eller oprette en fastgiveraftale.”

Anna-Kathrine kan kontaktes via mail anna-kathrine@kfs.dk eller per telefon 35 43 82 82.