Farvel og tak til Lars

Lars Bjerregaard slutter i KFS efter 8 år som sekretariatsleder

Sommeren nærmer sig, og forandringens vinde blæser i KFS. Sekretariatsleder Lars Bjerregaard har sidste arbejdsdag 31. maj, og med Lars forsvinder en institution af ro, erfaring og overblik. Generalsekretær Christian Rasmussen siger: ”Vi har alle sovet godt om natten, fordi Lars har været med til at bestemme, at vi gjorde de rigtige ting i KFS, og fordi han har haft ansvar for, at vi har gjort dem rigtigt. Lars har med stor kreativitet set muligheder, hvor de var der, og med klar realisme lukket umuligheder ned, når det skulle gøres. Han har været balancespilleren i KFS. Hver dag i 8 år er han gået den ekstra meter for, at KFS skulle være et godt sted at være både for medarbejdere og frivillige, at ressourcerne skulle være til stede, at økonomien skulle afspejle visionen – og så har han, ikke at forglemme, stået i spidsen for ikke mindre end 16 landslejre. Han har simpelthen gjort det fremragende.”

Fællesskab med fokus

Når Lars selv skal forsøge at opsummere sine år i KFS, fortæller han: ”Det har været en fornøjelse at arbejde for og med så mange unge frivillige i bestyrelsen, lokalforeningerne og på lejre. Tak for mange gode timer sammen på Discipeltræf og Påskelejre i Skanderborg. Jeg har nydt et fantastisk kollegafællesskab med stærkt fokus og plads til sats og fejl. Jeg er utrolig taknemmelig for den velvilje, som jeg har mødt fra så mange i KFS, og jeg håber, jeg har kunnet give noget af det tilbage. Det har været et privilegium at lære så mange at kende og arbejde sammen om at nå vores fælles mål i KFS: at kende Jesus og gøre Jesus kendt.”

Forandring er nødvendig og vigtig

På spørgsmålet om, hvad Lars tager med sig videre fra sin tid i KFS, fortæller han: ”En vigtig erfaring er, hvor meget positivt, der kan komme ud af forandring, når man arbejder målrettet for at forbedre rammer og vilkår. KFS har siden 2012 gennemgået en kæmpe transformation fra græsrodsorganisation til medlemsorganisation. Med de muligheder og nye platforme, der er opstået i kølvandet af den ændring, oplever jeg, at der er fulgt en ny besindelse på det samfundsengagement og ansvar, som også er en del af KFS’ dna. Jeg vil glæde mig til at følge med fra sidelinjen og se KFS sætte sit præg på ungdomskulturen og arbejde med på gode vilkår for unge i studiemiljøer, både nationalt, men også i de internationale partnerlande.”

TAK for indsatsen, Lars – og Guds velsignelse i dit videre virke.