Endnu mere studentermission: KFS' særlige fokus i 2018-2020

KFS præsenterer nyt særligt fokus i arbejdet indtil sommeren 2020. Vi vil i denne periode identificere, udruste og mobilisere flere kristne studerende på videregående uddannelser.

Endnu mere studentermission: KFS' særlige fokus i 2018-2020

Missionen er altid den samme i KFS: At studerende forvandles af evangeliet og engagerer sig i studieverden, kirke og samfund til Guds ære.

Og de næste 2½ år vil KFS særligt løfte engagementet på de videregående uddannelser. Tallene viser, at KFS har cirka 1.000 gymnasiale studerende engageret på studiestederne – mens antallet på videregående uddannelser kun er cirka 250.

Derfor vil KFS i perioden 1/1-2018 – 30/6-2020 have et særligt fokus på at identificere, udruste og mobilisere flere kristne studerende på videregående uddannelser til missionalt engagement på deres studiesteder.

Seks indgangsvinkler for arbejdet

Vi vil forfølge dette mål ved:

  • fortsat at have et stærkt fokus på grundlæggende, Jesus-centreret forkyndelse og undervisning i vore fællesskaber og på vore lejre.

De gode nyheder om hvad Jesus har gjort for os, står altid og i alle ting centralt i KFS. Også her. Evangeliets skønhed drager os og driver os. Man kunne synes, at det giver sig selv, men her vil vi så alligevel gerne understrege det åbenlyse.

  • at skabe en bedre sammenhæng mellem gymnasiale og videregående studier for de studerendes missionale engagement på deres studiesteder.

Man kunne tro, at vi med et særligt fokus på de videregående uddannelser trapper indsatsen lidt ned på de gymnasiale uddannelser. Det ville dog være at skyde os selv i foden. Tværtimod vil vi på gymnasierne bl.a. integrere nogle af de events, vi laver på videregående studier, og i det hele taget sikre en bedre introduktion og overgang til KFS på videregående uddannelser, så engagementet bevares.

  • at engagere de lokale kirker i studiestedsmission.

Vi ser for så vidt KFS som kirkens forlængede arm ude på studiestederne, men vi vil egentlig gerne have hele kroppen mere med. Vi vil gerne løfte kaldet til studentermission ind i menighederne. Menighederne har jo i forvejen som en del af deres DNA, at de ser sig selv som sendt til deres by og dermed selvfølgelig også til studiestederne. Vi finder det derfor oplagt at udforske lokale muligheder for partnerskab med menighederne omkring vores fælles ansvar for et missionalt engagement på studiestederne.

  • at udruste kristne studerende til at fortælle de gode nyheder og deres egen historie med Jesus.

Har vi faktisk svar på hånden, hvis nogen spørger, hvad det centrale i den kristne tro er? Vi vil lave workshops, hvor målet er kort og enkelt at kunne fortælle de gode nyheder og sin egen historie med Jesus.

  • at udruste kristne studerende til at læse i Bibelen med deres medstuderende.

Hvis Gud faktisk taler til mennesker gennem Bibelen, så må det være oplagt at læse i den sammen med andre. Men hvordan? Vi har pr 1. februar 2018 ansat en ny medarbejder, som skal arbejde specifikt med dette.

  • at intensivere brug af dialogsøgende events.

Vi får god respons på events med relevante oplæg om eksistentielle emner med efterfølgende plads til spørgsmål og samtale. Derfor vil vi intensivere brugen af disse events og har f.eks. startet Proklama, som er et træningsforløb for studerende, der vil dygtiggøre sig som oplægsholdere.

Generalsekretær Christian Rasmussen siger: ”Jeg synes, at medarbejderstaben i løbet af efteråret har fået udviklet en spændende strategi for implementeringen af det særlige fokus, vi har fået udstukket af bestyrelsen, og jeg glæder mig bare til at skyde det af.”

Følg med på kfs.dk og støt op om den nye vision igennem forbøn og ved at støtte KFS’ arbejde igennem medlemsskab eller økonomisk.