Efter 13 år i KFS: Hanne takker af

KFS siger denne sommer farvel til Hanne Terp Legarth, som har været en fast bestanddel af vores alles studenterforbund i over et årti.

Efter 13 år i KFS: Hanne takker af

Der er løbet meget vand i åen og mange LTC’ere gennem bibelskolen, siden Hanne Terp Legarth startede som underviser på LTC.

Hun stopper i KFS til sommer efter 11 år på LTC og i alt 13 år som ansat og er dermed i en unik position til at vurdere udviklingen i vores studenterforbund.

Kvalitetsbevidsthed og kvajekvoter

Mange ting har ændret sig i KFS, mens Hanne har været ansat. Blandt andet en øget kvalitetsbevidsthed, som er positiv, men som ikke bør tage overhånd, mener hun.

“Jeg tror, det betyder noget for KFS’erne, at vi leverer kvalitet i KFS, og at de selv er med til at sikre kvaliteten igennem deres flotte arbejde med fx KFS-lejrene”, siger hun.

Bestræbelserne efter det perfekte kan dog være et yderligere pres i en allerede presset ungdomskultur og studieverden.

“Vi skal passe på, at vi ikke taler perfekthedskulturen efter munden i KFS. Pladsen til fejl må ikke gå tabt, og jeg ved, at det er noget, man er bevidste om i KFS – at der skal være en høj kvajekvote.”

Flere events 

En anden ting, som har udviklet sig i Hannes tid som ansat, er et øget fokus på evangeliserende arrangementer og åbent bibelstudie i KFS.

“Vi er blevet mere frimodige i at skabe events, hvor folk hører om Jesus – jeg tænker især på mission weeks som Challenge og Story,” vurderer hun og fortsætter: “Det har været en gave til KFS og en opblomstring i KFS på de videregående uddannelser, at vi så tydeligt går ind i en evangeliserende opgave på studiestederne.”

Også åbent bibelstudie har fået fornyede kræfter i Hannes tid i KFS.

“Åbent bibelstudie har været en hjertesag for mig i min KFS-tid, og det glæder mig, at vi nu satser så målrettet på åbent bibelstudie i KFS med Uncover, og vi hører mange opmuntrende historier om folk, der kommer til tro gennem åbent bibelstudie.”

“Det gør mig usigeligt glad!”

Studenterarbejdet i Montenegro

KFS’ engagement i Montenegro er én af Hannes helt store KFS-oplevelser.

“Min mand og jeg blev sendt til Montenegro i 2003 for at lave studenterarbejde der. Det blev et arbejde, hvor vi i høj grad prøvede os frem, og det var bestemt ikke alt, vi kunne se frugt af dengang,” fortæller hun.

KFS har holdt trofast ved engagementet i Montenegro lige siden.

“Det er stadig småt, men hvert år kommer nogen til tro, og vi har flere gange fået lov at opleve på udlandsture med LTC’erne, at vi har mødt nogen, som siden er blevet ved at komme i KFS-arbejdet i Montenegro og er kommet til tro,” fortæller Hanne.

“Jeg er dybt taknemmelig for KFS’ dedikerede og trofaste tilgang til engagementet i Montenegro”

Største oplevelser

”Mine allerstørste oplevelser i KFS handler om de to pinde i KFS’ slogan: At kende Jesus og gøre Jesus kendt,” fortæller hun.

”Det mest fantastiske ved at være LTC-lærer har været at få lov at se begge disse ting ske: At se LTC’ere vokse i kendskabet til Jesus, at se dem blive sat fri af evangeliet – og at se mennesker komme til tro rundt omkring i KFS.”

”Jeg kan huske at have bedt for studerende efter LTC’ernes teamperiode for senere på året at kunne takke for, at de er kommet til tro. Det er så meningsfuldt som noget kan være.”

Tak og fremtidsønsker

Hanne er ikke færdig med at have hjerte for KFS og vil blive ved at følge med og bede med.

”Jeg har mødt et frisættende evangelium og en tydelig vision for hverdagslivet med Jesus i KFS i alle de år, jeg har hørt til her. KFS har været med til at forme mig som menneske, og på den måde er KFS-tiden ikke et kapitel, jeg afslutter, men en værdi jeg bærer med i min identitet og min tankegang,” fortæller hun.

”I KFS har jeg oplevet en skøn mangfoldighed og set udfoldet i praksis, at vi har brug for fællesskab og forskellighed, og jeg håber, at det må blive ved med at kendetegne KFS som organisation og de enkelte KFS-grupper rundt omkring.”