Brug samtalekort om åndsfrihed

KFS går ind for friheden til at udtrykke sin tro i offentligheden. Brug 40 samtalekort til at diskutere i din KFS-gruppe.

Oplever du at kristne kun er på tålt ophold på dit studiested? Det er nok de færreste steder hvor det er gået så vidt, at kristne personer ikke er velkomne. Nogle har dog nok oplevet, at KFS-grupper, -reklamer eller –plakater mødes med skepsis – og i nogle tilfælde ligefrem forbud. Er det acceptabelt i et frit samfund som Danmark? Og hvad taler for og imod.

Disse og lignende spørgsmål er relevante at stille på skoler og studiesteder i hele landet. Det handler nemlig om vores frihed. 40 samtalekort kan bruges til at snakke ud fra forskellige cases og citater. Samtalekortene er lavet med det formål at diskutere åndsfrihed i Danmark. I slutningen af februar blev 21 teser om åndsfrihed offentliggjort. Teserne er formuleret for at åbne en debat om åndsfriheden, som på nogle områder er under pres, og er blevet støttet af fremtrædende personer fra forskellige religiøse, politiske og uddannelsesmæssige sammenhænge.

Kortene giver mulighed for at diskutere de 21 teser på et mere dagligdags niveau end de principielle formuleringer af teserne umiddelbart lægger op til. Brug dem i din KFS-gruppe og andre steder, hvor disse problemstillinger er relevante.

Find samtalekortene her.