Bestyrelse

Det medlemsvalgte beslutningsorgan

KFS’ bestyrelse består af 15 medlemmer og op til to suppleanter. Udover den valgte bestyrelse deltager også KFS’ daglige ledelse i bestyrelsesmøderne. Daglig ledelse og suppleanter har taleret, men ikke stemmeret.

Bestyrelsen mødes fire gange om året. Mellem møderne behandler forretningsudvalget (FU) og økonomiudvalget (ØU) de løbende sager. Under bestyrelsen hører en række udvalg: forlagsudvalget for Credo Forlag, sekretærmødet og Til Tro-redaktionen.

Hele bestyrelsen er valgt blandt og af medlemmerne. Bestyrelsen vælges ved skriftlig afstemning blandt foreningens medlemmer på generalforsamlingen for en toårig periode.

Næste valg finder sted på Påskelejr 2018 søndag d. 25. marts. Tidspunkt varsles til medlemmer senest otte uger før.

KFS’ bestyrelse 2017:

På valg i 2018

Ellen Esmarch Pedersen (næstformand og medlem af FU)
Jonas Kiil Sørensen
Eskil Lyngsøe Poulsen
Jette G. Christensen
Rasmus Nymann Eriksen
Kristoffer Roager
Anine Madvig Struer

På valg i 2019

Erik Nedergaard Hansen (formand for ØU)
Ellen Højlund Wibe
Søren Edelmann Hammer
Niels Christian Askholm
Katrine Dahl Madsen
Per Ladekjær
Sarah Thun Madsen

Derudover er der daglig ledelse og eventuelle suppleanter, som deltager i møder, men som ikke har stemmeret:

Jakob Højlund (daglig ledelse, LTC-forstander)
Christian Rasmussen (daglig ledelse, generalsekretær, medlem af FU og ØU)
Lars Bjerregaard (daglig ledelse, sekretariatsleder, medlem af FU og ØU)
Bestyrelsen kan kontaktes på formand@kfs.dk.

Find referatet fra seneste generalforsamling nedenfor.

Vedhæftede filer

Referat af KFS generalforsamling 2017.pdf