Historie

KFS' historie

KFS er vokset fra at være en gruppe af otte personer i København til en landsdækkende studenterbevægelse med omkring 15 ansatte og over 1200 tilknyttede unge fordelt på ungdoms- og videregående uddannelser.

1956 En otte mand stor gruppe tager initiativ til et kristent studenterarbejde kaldet Credo. Blandt stifterne er Niels Ove Rasmussen (senere Niels Ove Vigilius), som i 1962 bliver ansat som den første KFS-sekretær.

1958 En gruppe bliver dannet i Aarhus.

1963 Den første gymnasiegruppe bliver startet i Rønne, på et initiativ af Kai Kjær-Hansen.

1967 KFS bliver medlem af IFES, International Federation of Evangelic Students. Det er et internationalt og interkonfessionelt studenterarbejde.

1970’erne KFS oplever stor vækkelse og ekspansion. Samtidig kommer det til et opgør med den karismatiske bevægelse, som i de år havde stor fremgang i Danmark.

1976 Credo Forlag stiftes.

1980’erne KFS tager igen stilling til den karismatiske bevægelse. Flere og flere frikirkefolk kommer med i KFS-grupper rundt omkring, og spørgsmålet er nu, hvordan KFS på én gang kan være en luthersk bevægelse og samtidig rumme KFS’ere med frikirkebaggrund? Ud fra devisen “prøv alt og hold fast ved det gode” udarbejder et udvalg en udtalelse, som virker afklarende.

1990 bliver KFS’ Ledertræningscenter (LTC) opstartet i Ødsted ved Vejle. LTC styrker gymnasiearbejdet i hele Danmark med teams, der besøger skolerne.

2008 Credo forlag bliver en del af Forlagsgruppen Lohse. KFS har stadig medindflydelse på udgivelserne.

2008 KFS’ landskontor flytter fra Ryesgade i København til nybyggede lokaler på Ledertræningscentret i Ødsted, og skifter i samme ombæring navn til KFS-centret.

2013 KFS bliver medlemsorganisation.

2015 KFS bliver optaget i Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) og får en stærk politisk platform til at styrke den demokratiske samtale mellem studerende med forskellige livsanskuelser.

Læs mere om KFS og KFS’ historie i bogen “Kend Jesus, gør Jesus kendt” udgivet af Credo forlag i 2006.