Afslutning på målsætning

Flotte tal afrunder tre-årig målsætning

De seneste tre skoleår er der blevet indsamlet data for syv kernemål i KFS arbejdet. Tallene er løbende blevet sat op overfor forrige års måltal i nedenstående tabel, som dermed har fungeret som et slags statustjek for KFS arbejdet, samt en interessant visualisering af målbare dele fra det kristne studenterarbejde på studiestederne.

Når vi kigger på tallene for i år (oversigt vedhæftet herunder), ser procenterne rigtig flotte ud. Antallet af studiestedsgrupper, kontaktpersoner og aktive deltagere har ikke været så højt som ønsket, men KFS’erne må have været ekstra aktive, for tallene for de forskellige events og fælleskaber er nået til fulde. Det er inspirerende læsning.

Med afsæt i Bibelen
Sekretariatsleder Lars Bjerregaard har været med i hele perioden og han afslører et stærk bibelsk fokus bag planlægningen af målsætningen: ”Hele ånden i projektet var en styrket Bibelsk bevidsthed og evangeliet i fokus hos studerende i Danmark. KFS ville gerne arbejde på at cementere Bibelens troværdighed, skønhed og ikke mindst relevans ind i studerendes liv i dag.”

Perioden har blandt andet indeholdt ansættelsen af en dialogsekretær i KFS med fokus på at proklamere evangeliets sandhed og relevans på især de videregående studier og universitetsmiljøer. Det førte til nye tiltag i KFS med eventuger bygget op omkring lunchbars og møderækker på campusområdet.

Med udgangspunkt i behovet for god opfølgning efter sådanne apologetiske events, oversatte KFS det engelske materiale til åbent bibelstudie, Uncover. Først et hæfte med Lukasevangeliet og siden Johannesevangeliet i en booklet-form. Dette vil stå som en satsning, vi håber, vil blive til stor velsignelse for KFS’ere og deres studiekammerater de næste mange år.

Mere end ét KFS-event hver skoledag
I målsætningsperioden har det svinget en del med antallet af videregående studerende, der engagerede sig i studiestedsgrupper og foreningsKFS. Der har dog været historisk høj tilslutning til Påskelejr fra de studerende, der er blevet oprettet en særlig Studielivskonference, og generelt har eventugerne været båret lokalt af videregående studerende. Så engagementet er der, vi skal bare forstå at aktivere det. Uden at sige for meget, så vil det være et fokusområde for de kommende år.

Afslutningen på målsætningen har haft fuldt fokus på udbredelsen af evangeliet gennem events, lejre, LTC skolebesøg og Uncover. Hvert år har vi set vækst indenfor flere af indsatsområderne i målsætningen. Der er nu dobbelt så mange Uncover-grupper årligt som for bare 3 år siden og 50 % flere apologetiske events. Det er mere end ét KFS-event på hver skoledag.

Lars afslutter sin gennemgang af perioden ved at understrege: ”Det helt store sus er sådan set ikke alle tallene, men det er at mærke at visionen lever blandt KFS’erne. De beder for deres studiesteder og er med til at gøre Jesus kendt gennem events og Uncover-grupper.”