Økonomi

Hvor får KFS sine penge fra, og hvad bruges pengene til?

Her kan du læse en opsummering af seneste årsrapport (2019). KFS’ indtægter kommer primært fra gaver, og udgifterne går hovedsageligt til lønninger. Hele årsrapporten findes nederst på siden.

Indtægter

For KFS er den største indtægtskilde uden tvivl gaver, hvilket også var tilfældet i 2019. De faste gaveaftaler i form af gavebreve og fastgiveraftaler udgjorde i 2019 48% af KFS’ samlede indtægter, og sammen med enkeltstående gaver i form af for eksempel kollekter udgør gaver 57% af KFS’ samlede indtægter.

I de senere år er en væsentlig del af KFS’ indtægter også kommet fra det årlige driftstilskud fra Dansk Ungdoms Fællesråd. Dette var også tilfældet i 2019, hvor driftstilskuddet udgjorde 17% af de samlede indtægter. Det er et tilskud, der udregnes på baggrund af antallet af medlemmer i KFS under 30 år.

I 2019 udgjorde den samlede kategori ’Andre indtægter’ også en betydelig andel af KFS’ indtægter. Denne kategori dækker blandt andet over tilskud fra fonde og samarbejdsorganisationer til målrettede projekter som for eksempel ansættelsen af en ny sekretær i Vest, opstart af KFS’ arbejde på Grønland, ansættelsen af en sekretær til at arbejde med internationale studerende og udgivelsen af nyt Uncovermateriale.

 

Udgifter

Mennesker er det vigtigste redskab i KFS’ arbejde. Mennesker, der bringer Bibelens budskab til studerende, og som hjælper og opmuntrer kristne studerende i troen. Derfor er løn den største udgiftspost i KFS. 12 KFS-ansatte arbejder i direkte kontakt med de studerende, og 8 andre arbejder med på samme sag enten ved at undervise på LTC eller stå for administrative opgaver.

Udgiftsdiagrammet viser, at cirka tre fjerdedele af KFS’ indtægter går til løn. De resterende udgifter fordeler sig på en række forskellige typer udgifter. Størst er fællesudgifter, der blandt andet dækker over administration samt materialer, telefon, porto, kopi, forsikringer, edb, revisor og kurser.

KFS videreformidler 6% af gaveindtægterne foregående år til det internationale studenterarbejde gennem IFES og de samarbejdsprojekter, vi konkret støtter i det internationale studenterarbejde. En andel af udgifterne figurerer under løn.

Du kan se flere detaljer om KFS’ økonomi i årsrapporten fra 2019, som du kan downloade nederst her på siden, ligesom budgettet for 2020 også er tilgængeligt.

Årsrapport 2019 og budget for 2020 er godkendt torsdag d. 13. august 2020 af KFS’ generalforsamling.

Årsrapport for 2019 og budget for 2020