Økonomi

Hvor får KFS sine penge fra, og hvad bruges pengene til?

Her kan du læse en opsummering af seneste årsrapport (2018). KFS’ indtægter kommer primært fra gaver, og udgifterne går hovedsageligt til lønninger. Hele årsrapporten findes nederst på siden.

Indtægter

KFS modtog i 2018 gaver fra 2279 privatpersoner, kirker og virksomheder. Det er 295 flere end i 2017. Af dem indbetalte 459 på en gavebrevsordning og 823 indbetalte på fastgiveraftale. På et år er antallet af gavebrevsydere steget med 33 personer. Det er en pæn stigning, og kan forhåbentlig markere en ny positiv tendens, da gavebrevene giver KFS en langsigtet stabil økonomi.

Som det ses af cirkeldiagrammet over indtægter, er gavebrevene den markant største indtægtskilde. Gavebrevsyderne gav i 2018 i alt 3,2 mio. kr.

 

Udgifter

Mennesker er det vigtigste redskab i KFS’ arbejde. Mennesker, der bringer Bibelens budskab til studerende, og som hjælper og opmuntrer kristne studerende i troen. Derfor er løn den største udgiftspost i KFS. 12 KFS-ansatte arbejder i direkte kontakt med de studerende, og 8 andre arbejder med på samme sag enten ved at undervise på LTC eller stå for administrative opgaver.

 

Udgiftsdiagrammet viser, at cirka tre fjerdedele af KFS’ indtægter går til løn. De resterende udgifter fordeler sig på mange typer udgifter. Størst er fællesudgifter til administration og andet (f.eks. udgifter til materialer, telefon, porto, kopi, forsikringer, edb, revisor og kurser).

KFS videreformidler 6 % af gaveindtægterne foregående år til det internationale studenterarbejde gennem IFES og de samarbejdsprojekter vi konkret støtter i det internationale studenterarbejde. En andel af udgifterne figurerer under løn.

Du kan se flere detaljer om KFS’ økonomi i årsrapporten fra 2018, som du kan downloade nederst her på siden, ligesom budgettet for 2019 også er tilgængeligt.

Årsrapport 2018 og budget for 2019 er godkendt søndag d. 14. april af KFS’ generalforsamling.

KFS Årsrapport 2018

KFS Budget 2019