Økonomi

Hvor får KFS sine penge fra, og hvad bruges pengene til?

Her kan du læse en opsummering af seneste årsrapport (2021). KFS’ indtægter kommer primært fra gaver, og udgifterne går hovedsageligt til lønninger. Hele årsrapporten findes nederst på siden.

Indtægter

For KFS er den største indtægtskilde uden tvivl gaver, hvilket også var tilfældet i 2020. De faste gaveaftaler i form af gavebreve og fastgiveraftaler udgjorde i 2020 53% af KFS’ samlede indtægter, og sammen med enkeltstående gaver i form af for eksempel kollekter udgør gaver 62% af KFS’ samlede indtægter.

I de senere år er en væsentlig del af KFS’ indtægter også kommet fra det årlige driftstilskud fra Dansk Ungdoms Fællesråd som også i 2021 udgjorde omkring 20% af de samlede indtægter. Det er et tilskud, der udregnes på baggrund af antallet af medlemmer i KFS under 30 år.

Som det har været tilfældet i de senere år var ‘fondsstøtte og samarbejdsaftaler’ også i 2021 en væsentlig del af KFS’ indtægter i 2021. Det er en kategori, der bl.a. udgøres af støtte til målrettede projekter som for eksempel ansættelsen af en ny sekretær i Vest, opstart af KFS’ arbejde på Grønland og ansættelsen af en sekretær til at arbejde med internationale studerende.

 

Udgifter

Mennesker er det vigtigste redskab i KFS’ arbejde. Mennesker, der bringer Bibelens budskab til studerende, og som hjælper og opmuntrer kristne studerende i troen. Derfor er løn den største udgiftspost i KFS. Lige under 20 KFS-ansatte arbejder i direkte kontakt med de studerende, og 10 andre arbejder med på samme sag enten ved at undervise på LTC eller stå for administrative opgaver.

KFS videreformidler også 6% af gaveindtægterne fra det foregående år til det internationale studenterarbejde gennem IFES og de samarbejdsprojekter, vi konkret støtter i det internationale studenterarbejde.

Du kan se flere detaljer om KFS’ økonomi i årsrapporten fra 2021, som du kan downloade nederst her på siden, ligesom budgettet for 2022 også er tilgængeligt.

Årsrapport 2021 og budget for 2022 er godkendt søndag d.10. april 2022 af KFS’ generalforsamling.

Årsrapport for 2021 og budget for 2022