Økonomi

Hvor får KFS sine penge fra, og hvad bruger de dem til?

Her kan du læse en opsummering af seneste årsrapport (2017). KFS’ indtægter kommer primært fra gaver, og udgifterne går hovedsageligt til lønninger. Hele årsrapporten findes nederst på siden.

Indtægter

KFS modtog i 2017 gaver fra 1984 privatpersoner, kirker og virksomheder. Det er 315 flere end i 2016. Af dem indbetalte 426 på en gavebrevsordning og 809 indbetalte på fastgiveraftale. På et år er antallet af gavebrevsydere steget med 38 personer. Det er en pæn stigning, og kan forhåbentlig markere en ny positiv tendens, da gavebrevene giver KFS en langsigtet stabil økonomi.

Som det ses af cirkeldiagrammet over indtægter herunder, er gavebrevene den markant største indtægtskilde. Gavebrevsyderne gav i 2017 i alt 3,2 mio. kr.

I 2017 solgte KFS en ejerlejlighed på Frederiksberg i København, hvilket har udløst en ekstraordinær regnskabsmæssig avance på 2 mio. kr. Salget skete på et gunstigt tidspunkt og lejligheden indgik ikke i KFS’ aktiviteter.

 

Udgifter

Mennesker er det vigtigste redskab i KFS’ arbejde. Mennesker, der bringer Bibelens budskab til studerende, og som hjælper og opmuntrer kristne studerende i troen. Derfor er løn den største udgiftspost i KFS. 9 KFS-ansatte arbejder i direkte kontakt med de studerende, og 9 andre arbejder med på samme sag enten ved at undervise på LTC eller stå for administrative opgaver.

Udgiftsdiagrammet viser, at cirka tre fjerdedele af KFS’ indtægter går til løn. De resterende udgifter fordeler sig på mange typer udgifter. Størst er fællesudgifter til administration og andet (f.eks. udgifter til materialer, telefon, porto, kopi, forsikringer, edb, revisor og kurser).

KFS videreformidler 6 % af gaveindtægterne foregående år til det internationale studenterarbejde gennem IFES og de samarbejdsprojekter vi konkret støtter i det internationale studenterarbejde. En andel af udgifterne figurerer under løn.

Yderligere information

Du kan se flere detaljer om KFS’ økonomi i årsrapporten fra 2017 som du kan downloade her.

Årsrapport 2017 og budget for 2018 er godkendt af generalforsamlingen søndag d. 25. marts på Påskelejr i Skanderborg.