Betingelser for medlemskab af KFS

Betingelser for medlemskab af KFS

Medlemskab

Kontingentbetalingen dækker et års medlemskab af Kristeligt Forbund for Studerende.

Årligt kontingent er fastsat af KFS’ landsbestyrelse.

Er du medlem i en KFS-associeret lokalforening, fastsættes kontingentet i de lokale foreninger. Dog aldrig lavere end det årlige kontingent fastsat af landsbestyrelsen. Betalingsfrekvens afhænger af valgt forening.

Som medlem modtager du relevant information om KFS.

Kvittering

Der leveres en kvittering for indbetaling af kontingentet til den mailadresse du har oplyst i medlemstilmeldingen.

Din fortrydelsesret

Under normale omstændigheder er der ingen fortrydelsesret på kontingentbetaling.

Registrering af oplysninger

Kristeligt Forbund for Studerende registrerer indtastede oplysninger i forbindelse med indmeldelse og kontingentbetaling til brug for administration af medlemskabet og til at kunne give relevante informationer ifm. medlemskabet. Kristeligt Forbund for Studerende gemmer betalingsoplysningerne i fem år ifm. regnskabet. Kristeligt Forbund for Studerende bruger logfiler på donationssiden. Logfilerne bruges til at registrere, hvilke valg brugeren foretager på siden. Ved betaling med kreditkort sker registrering via en sikker server hos Quickpay, hvor oplysningerne krypteres.

Videregivelse af oplysninger

Kristeligt forbund for Studerende bruger også eksterne databehandlere, der har adgang til personlige oplysninger i forbindelse med infrastruktur og it-services og processen omkring kredit- og betalingskort transaktioner. Tredjepart er i denne forbindelse ikke berettiget til at bruge, eller videregive personlige oplysninger til andet formål, end for at kunne udføre ovenstående arbejdsopgaver.

Fornyelse

Ved indgåelse af medlemskab gives Kristeligt Forbund for Studerende lov til at kontakte medlemmet på e-mail og telefon med henblik på at forny medlemskabet i året efter senest betalte kontingent.

Opsigelse

Opsigelse af medlemskab og kontingentbetaling kan ske med umiddelbar effekt dog uden refusion af indbetalt kontingent.

Reklamationsbehandling

Ønske om berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller klager over fejl/problemer ved kontingentbetalingen kan gives til følgende adresse, e-mail eller telefonnummer.

Kristeligt Forbund for Studerende
Ribevej 71
7100 Vejle
Tlf. 35 43 82 82
kfs@kfs.dk
CVR-nr. 51027116