Til religionstime med LTC

Hvad snakkes der om, når KFS holder gæsteundervisning rundt om i landet? Tre LTC'ere åbner manuskriptet og viser os deres religionsoplæg.

Til religionstime med LTC

En bibeltekst, et gruppearbejde og et oplæg til fortolkning. Og så en utrolig masse spørgsmål.

Det er den typiske opbygning af en religionstime, når KFS afholder gæsteundervisning i religion på gymnasiet.

Skolebesøg og religionstimer

I næste uge rejser eleverne på KFS’ Ledertræningscenter, LTC, igen på teamperiode for at afholde skolebesøg – og forhåbentligt også en masse religionstimer.

Med sig i rejsetasken har de et religionsoplæg – forberedt og klart til afholdelse.

Vi bad tre LTC’ere tage os med indenfor, når fraværsregistreringen er foretaget, og religionstimen er gået i gang.

“Jesus vender tingene på hovedet i præstationskulturen”

“I mit oplæg bliver Jesu vaskning af disciplenes fødder en fortolkningsnøgle til at forstå hans ultimative tjenergerning på korset langfredag. Her vasker han mennesker rene for al det snavs, vi har i vores liv. Jesus vender tingene på hovedet i en præstationskultur, hvor mit værd afgøres af min egen formåen.

Mit udgangspunkt kommer af en personlig erfaring gennem gymnasiet af gentagent at opleve mig utilstrækkelig – både overfor krav, men også i min kærlighed til mennesker. Jesu tjenergerning kan hjælpe gymnasieelever med at slippe fri fra en følelse af ikke at klare tingene godt nok, fordi det her afhænger af ham og ikke af os.”

– Alma Berggren Smidt, Sydteam

“Kristendommen er ikke en slavepisk, men befriende og opløftende”

“Ved at tage udgangspunkt i de to røvere ved Jesu side på korset vil jeg prøve at vise eleverne, at frelsen ikke afhænger af én selv eller egne gerninger, men at den alene afhænger af Jesus.

Jeg tilføjer, hvad dette konkret betyder for mit liv, og forsøger at vise dem, at jeg pga. dette ikke behøver at stræbe efter at gøre ”gode gerninger”, for at skulle frelse mig selv, men at jeg kan gøre det af glæde, fordi jeg er frelst. Dermed håber jeg at vise dem, at kristendommen ikke er en slavepisk, som nærmest lægger mig i lænker og blot gør livet hårdt og kedeligt, men at den er befriende og opløftende.”

– Thomas Birk Sørensen, Nordteam

“Det handler om at møde Jesus”

“Mit religionsoplæg handler om det at møde Jesus. Jeg har valgt teksten om den blinde tigger Bartimæus, der netop møder Jesus og bliver helbredt. Hvorfor har jeg brug for at møde ham? Hvad sker der i mødet? Hvad betyder det for mit liv? Det er især de tre spørgsmål, jeg ønsker at stille skarpt på og gøre så konkrete som muligt.

I deres arbejde med teksten finder eleverne selv frem til, hvad “mødet med Jesus” gør ved Bartimæus, så det giver bedre mening, når jeg bagefter fortæller, hvad det gør ved mig. Målet er at give dem forståelse af troen på Jesus. En forståelse, der også taler tydeligt ind i en hverdag på gymnasiet.

Jeg oplever, at eleverne responderer og reagerer på det, vi giver dem. Det er som regel ikke gennem anerkendende ord efter timen, men jeg kan se det i deres engagement. De er overordnet positivt stemt og vågne i klassedialogen.”

– Simon Nymann Eriksen, Østteam