God første teamperiode

LTC’erne er godt hjemvendt til højskolen efter deres første teamperiode. Rebecca og Peter fortæller om deres oplevelser, om at føle sig hjemme og om at være guidet af Helligånden.

God første teamperiode

Af Line Rindom Ehmsen, sekretariatsmedarbejder hos KFS

KFS’ Ledertræningscenter, LTC, sendte den 5. september deres elever af sted på første teamperiode. Rebecca fra sydteamet og Peter fra østteamet fortæller om deres oplevelser, der blandt andet har budt på besøg og hygge hos KFS-grupper, observation i religionstimer og snak og uddeling af flyers, kakao og kaffe på de gymnasiale uddannelser.

Dialog og genkendelse
Under besøgene rundt på skolerne havde LTC’erne delt spørgsmålskort rundt med en række dybere spørgsmål, som fx ”hvad er meningen med livet?” for at give de studerende noget at tænke over.

Peter fortæller: ”Så mødte jeg senere nogle, som stod og snakkede om det spørgsmål.”

Han synes, det er fedt at mærke, at det skaber dialog blandt de studerende, uden at det er dem, der står og taler med de studerende. Rebecca oplever også en særlig opmuntring i at vide, at nogle af de studerende på længere sigt får gavn af, at LTC’erne har været på besøg, selv om det kun var i et spisefrikvarter.

Ude på de gymnasiale uddannelser føler LTC’erne sig generelt godt taget imod. De oplever, at de studerende husker konceptet fra sidste år og derfor gerne kommer og får en kop kakao og udfylder en Tip en 13’er.

”Når eleverne finder ud af, at de ikke forpligtiger sig til noget, så bliver de mere åbne over for det,” siger Rebecca.

Hun fortæller også, at der er nogen, der siger nej tak, men ikke på en ubehagelig eller grov måde.

Det er Gud, der arbejder
Den første teamperiode har været en god oplevelse for dem begge. Peter har tidligere været med til gademission og føler, at det er lidt som at komme hjem, når han er ude blandt de studerende. Rebecca derimod har haft flere overvejelser i det at skulle på teamperiode og fortælle en masse ukendte mennesker om troen.

”Jeg skal ikke have styr på det hele. Det er Gud, der arbejder,” siger hun, om hvordan hun har oplevet, at Helligånden guider.

En spændende mulighed
De er enige om, at de ser frem til næste teamperiode, men at de også er meget spændte på religionstimerne, hvor de denne gang selv skal holde oplæg og ikke blot observere.

”Det er halvanden time, hvor vi er i fokus. Det er en fed mulighed for at fortælle evangeliet, men vi er meget i centrum, så det bliver lidt spændende,” siger Peter.

De føler dog, at de bliver klædt godt på til opgaven. Det gør de blandt andet i denne uge, hvor de arbejder helt konkret med deres religionsoplæg.