Et år i udvikling på LTC

Mens vi andre stadig har snuden i sporet med eksamen og arbejde, så stemplede de 11 LTC elever ud for en god måned siden til en velfortjent sommerferie. Kom med, når vi afslutter LTC året med et indblik i et intenst sidste semester på højskolen.

Et år i udvikling på LTC

”Jeg startede ud med en masse tvivl, som jeg måtte kæmpe med. I stedet for at arbejde med lovsangsfællesskab, som var min oprindelige plan, så brugte jeg tid på at arbejde med min tvivl blandt andet ved at undersøge de spørgsmål, tanker og refleksioner, som tvivlen førte med sig.”

Ordene er Karen Bay Møllers. Hun er nu tidligere elev på KFS’ ledertræningscenter og én ud af to LTC’ere, vi har bedt reflektere over de sidste 5 måneder som elev på højskolen.

Selvvalgt fordybelse
Karen refererer til tjenesteforløbet, der er et selvvalgt fordybelsesområde, hvori eleverne gives tid og vejledning til selvstudie. Det var dette forløb, der tog en uventet drejning.

”Det er en længere historie, hvordan jeg fik lagt tvivlen nogenlunde ned, men da det værste var ovre, begyndte jeg at bruge min tjenesteforløbstid på at undersøge Gud. Mit Gudsbillede havde helt klart været sat på prøve, og blev da også – heldigvis – reguleret en del. Kort sagt lærte Gud mig rigtig mange vigtige ting gennem min periode med tvivl.”

Medelev på højskolen, Nina Dahl Trans, fik også meget ud af hendes tjenesteforløb i de fire måneder, hvor forløbet stod på.

”Jeg har læst om det bibelske begreb ”barmhjertighed” og undersøgt mine egne evner indenfor diakoni og sjælesorg. Det har været utroligt givende at gå så meget i dybden med et emne, jeg selv har valgt, og med en arbejdsmetode, der passer til mig. Jeg har både lært meget om det almene kald til barmhjertighedsudøvelse, men også om mit personlige kald og kompetencer.”

Udadvendt udfordring
Et år på LTC har den særlige vinkel – i forhold til andre højskoler – at udover fællesskabet og den personlige opbyggelse i undervisningen, så udrustes og udfordres eleverne til at tage ledende roller på skolebesøg, lejre og udlandstur.
Et særligt udfordrende område er den udadvendte og direkte evangelisation på skolebesøgene. Her har Nina lært sig selv bedre at kende.

”Da jeg personligt er blevet meget udfordret af de evangelisationsmetoder, vi har brugt på skolebesøg, har jeg taget en vigtig læring om mig selv med, idet jeg foretrækker en relationel eller diakonal indgangsvinkel.

Det kan godt være hårdt at være af sted, men mange steder har vi også oplevet, at det, vi har gjort, har gjort en forskel – og nogle gange har det først vist sig lang tid efter.”

Karen fremhæver udlandsturen til Montenegro og Albanien og mødet med de kristne her som et højdepunkt for semesteret.

”Vi mærkede tydeligt, at de her mennesker brændte med hele deres liv, for at sprede budskabet om Jesus. Det var spændende at høre om, hvordan livet som kristen ser ud, når man bor i et land med så få kristne, og se hvor meget de brænder for at dele ud af – først og fremmest evangeliet – men også praktisk hjælp, omsorg og tid, til alle de støder ind i.”

Fra LTC’er til LTX’er
Vores LTC’ere er nu gået hver til sit og afsted mod nye udfordringer. Studielivet ligger i horisonten og et liv som menige KFS’ere på studiestederne venter. Og dette liv har der også være tid til at forberede sig på LTC.

”På LTC har jeg gjort mig mange refleksioner om tidsmæssige prioriteringer i mit studieliv, og hvile har optaget mig meget. For mig har det været vigtigt at få reflekteret over, hvilke ting jeg ønsker at bruge min tid på, så jeg ikke ender med at føle, at min kalender styrer mit liv”, fortæller Nina.

For Karen er engagementet i KFS noget, hun klart vil fortsætte.

”Mit ophold på LTC har fået min kærlighed til KFS til at vokse endnu mere. Jeg synes, det er så fedt, at KFS fokuserer så meget på at dele ud af budskabet om Kristus – gøre Jesus kendt.”

Vi kommer nok også til at støde på Karen på fremtidige påskelejre i KFS. Om dette års påskelejr fortæller hun:

”Jeg synes, talernes fokus var utrolig stærkt. Jeg glædede mig over, at der var så meget fokus på livet med Jesus, og hvilket forskel Jesus gør i vores liv. Hvad betyder penge, succes og popularitet, og hvorfor tager jeg så mange beslutninger på baggrund af det? Lindsay Brown opmuntrede os til at være målrettede som en atlet. Målrettede mod det himmelske mål, den uforgængelige skat, der venter os.”

Et år med Gud
For den almindelige KFS’er kan LTC’ere ind i mellem virke som evigt cool, frimodige superkristne. Men LTC’ere er “bare” regulære kristne, der giver et år til Gud igennem arbejde i KFS. Og i Guds hænder går livet stadig op og ned, og udfordringerne serveres ikke i pæne mundrette stykker.

Som Karen udtrykker i hendes kamp mod tvivlen:

”Det var hårdt at stå i, men det var en kæmpe velsignelse at være på LTC med min tvivl. Det gjorde en kæmpe forskel, at jeg havde lærerne og ikke mindst de andre LTC’ere at snakke med. Jeg er meget taknemmelig for, hvad de har bidraget med af omsorg, tid, forståelse og svar.”