En fantastisk start på sommeren – Assist er tilbage!

I 10-året for den første Assist lejr blev det igen tydeligt, hvor fantastisk det er, når vi rækker ud og hjælper hinanden – også med at vaske vinduer.

En fantastisk start på sommeren – Assist er tilbage!

I sommers skete noget fantastisk. Trods coronarestriktioner sidste år, der umuliggjorde lejren, er Assist kommet stærkt tilbage.

Assist har eksisteret i 10 år. Lejren er en hel unik lejr, der består af et samarbejde mellem KFS, Grønnevang Kirke og Boligforeninger i Hillerød Øst, hvor studerende og lokale unge samles for at gøre en konkret forskel i nogens liv.

De studerende klipper hække, maler plankeværk, gør rent, fjerner ukrudt, planter blomster, kløver brænde og alskens andre praktiske opgaver.

Men dette er ikke, hvad der nødvendigvis gør Assist så unik. For ugen handler ikke blot om at tage ud for at hjælpe nogen, der, for tiden, ikke formår praktiske gøremål i hjemmet. Nej, Assist er gensidighed. Det er studerende og unge, der får lov til at møde mennesker og blive beriget af dem, og derved opstår en symbiose mellem beboernes gæstfrihed og villighed til at åbne deres hjem for fremmede og de studerendes evne og lyst til at yde den praktiske hjælp.

Ved ugens begyndelse kan det se ud som om, de unge ’blot’ er nogle, der bevæger sig rundt i lokalområdet og maler et plankeværk, klipper en hæk og drikker en sodavand. Men gennem ugen sker det fantastiske i lokalområdet, at stemningen smitter. Man ser naboer få mod til selv at gøre ting, der før kunne virke uoverskuelige og store, nogle,der sammen hjælper hinanden med opgaver, og samtaler, der opstår på kryds og tværs mellem studerende og lokale om alt fra vejrforhold til forsigtige og nysgerrige samtaler om tro, og hvem det nu er, at Jesus er.

Dermed opstår et fællesskab, der ikke kun er mellem lejrdeltagerne, de studerende, der bor i Grønnevang Kirke, men fællesskabet vokser ud fra kirkens grund og forplanter sig i lokalområdet og sætter forandringer i gang, der ikke kun gælder en uge, men som påvirker hele året igennem.

I år fik jeg glæden af en samtale, hvor beboeren i lokalområdet på et tidspunkt udtrykte, at gennem de år Assist har eksisteret, har personen gået fra at synes, at det med kirken er lidt noget overtro, til nu at tænke, at måske er Jesus virkelig nok – og til stede i lokalområdet. For mig giver det helt sikkert en opmuntring til, at selvom nogle opgaver kan føles små – at hjælpe en person med indkøb eller vaske nogle vinduer – er også dét med til at sætte noget i gang. Det er et frø, der bliver plantet – og det har betydning!

Af Birthe Birkbak Hovaldt, studerende