KFS søger sekretær til Fyn og Sønderjylland

KFS søger sekretær til Fyn og Sønderjylland

Fra 1. august 2021 søger KFS en sekretær, der vil arbejde blandt gymnasieelever og studerende på Fyn og i Sønderjylland.

Længes du efter at se studerende kende Jesus og gøre Jesus kendt blandt deres medstuderende? Vil du være med til at udruste kristne studerende til at engagere sig i studieverden, kirke og samfund til Jesu ære? Vil du pionere nye KFS-fællesskaber på de videregående studier samt støtte og motivere de eksisterende? Fra 1. august 2021 søger KFS en sekretær med bopæl i Odense, som skal arbejde blandt studerende på gymnasiale og videregående uddannelser på Fyn og videregående uddannelser i Sønderjylland. Stillingen er en fuldtidsstilling for en femårig periode uden mulighed for forlængelse.

Arbejdsopgaver

Din primære arbejdsopgave er at være leder, sparringspartner og inspirator for de studerende. Du er leder for Syd-volontøren, som bistår dig i arbejdet på de gymnasiale uddannelser. Du vil skulle forberede og afvikle teamperioder for elever fra KFS’ Ledertræningscenter (LTC) og desuden være ansvarlig for at planlægge og afvikle religionstimer rundt omkring på gymnasierne. Du vil skulle pionere KFS-fællesskaber på videregående studier. Du vil også (ligesom KFS’ øvrige sekretærer) få tildelt landsdækkende opgaver. Det kan være opgaver på vores landslejre eller som medlem af nogle af KFS’ landsdækkende udvalg. Efter interesse og ønske vil der i mindre omfang blive mulighed for at deltage i konferencer og efteruddannelse på europæisk plan.

Din profil

Du skal være luthersk kristen og medlem af et menighedsfælleskab. Desuden forestiller vi os, at du har en videregående uddannelse evt. suppleret med et bibelskoleophold. Stillingens indhold kan i nogen grad tilrettelægges efter dine evner og nådegaver. Vi forestiller os, at nogle af følgende karakteristika kendetegner dig: leder, inspirator, forkynder, underviser, åndelig dømmekraft, organisator/koordinator, pionér, samfundsanalytisk. Kompetencer og erfaring inden for studenterarbejde, missionalt, tværkulturelt og kirkeligt arbejde vil også blive vægtlagt.

KFS’ profil

KFS er en studenterbevægelse, hvis mission er, at studerende på gymnasiale og videregående uddannelser må kende Jesus og gøre Jesus kendt blandt deres medstuderende. Vi ønsker, at studerende forvandles af evangeliet og engagerer sig i studieverden, kirke og samfund til Kristi ære, og vi vil opmuntre og udruste dem til dette gennem forkyndelse, undervisning, fællesskab, medvandring og praktiske ressourcer.

KFS bygger på et luthersk bekendelses- og værdigrundlag med Jesus, nåden, Bibelen og troen som centrale fokuspunkter. Med det udgangspunkt ønsker vi at invitere kristne fra alle konfessioner til at tage del i vores studiestedsarbejde og deltage i vores lejre. Vi er også aktiv medspiller i studentermission i Europa og resten af verden gennem medlemskab af IFES (International Fellowship of Evangelical Students).

Vi tilbyder

Vi tilbyder en tjeneste for og med studerende, som er kendetegnet ved masser af kompetent med- og modspil fra frivillige og kolleger. Til støtte for din personlige og åndelige modning, udvikling og udrustning tilbyder vi kollegialt fællesskab med KFS’ ca. 20 ansatte og rammer for egne studier og efteruddannelse.

Stillingen aflønnes efter KFS’ lønpolitik, som kan rekvireres ved henvendelse til generalsekretæren. Du forventes at bo i Odense og at kunne arbejde fra dit hjem. Der må påregnes aften- og weekendarbejde.

Ansøgning

Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til generalsekretær Christian Rasmussen, tlf. 42 40 56 40 eller e-mail: christian@kfs.dk

Ansøgningsfrist: 29. oktober 2020

Ansættelsessamtaler afholdes i uge 45.

Ansøgning, cv, dokumentation for højest afsluttede uddannelse samt eventuelle udtalelser sendes via mail som ét samlet pdf-dokument til generalsekretær Christian Rasmussen: christian@kfs.dk.