Teksten fra KFS' logo

Vil du være med til at 'kende Jesus og gøre Jesus kendt' blandt studerende i Grønland?

De skønneste studerende. Verdens flotteste natur. Og nogle helt unikke oplevelser! Fra 1. august 2023 søger KFS og LM en KFS-sekretær med bopæl i Nuuk, der skal arbejde blandt studerende på gymnasiale og videregående uddannelser i Grønland. Stillingen er for et år med mulighed for forlængelse.

Kunne du tænke dig at møde grønlandske studerende med evangeliet og opmuntre dem til at kende Jesus og gøre Jesus kendt? Og har du lyst til at snakke med dem om deres hverdag, så de får mere overskud på studiet?

Fra 1. august 2023 søger KFS og LM (Luthersk Mission) en KFS-sekretær med bopæl i Nuuk som skal arbejde blandt studerende på gymnasiale og videregående uddannelser primært i Nuuk, men også i andre grønlandske byer.

Stillingen er en fuldtidsstilling for en et-årig periode med mulighed for forlængelse.

Arbejdsopgaver

Din primære arbejdsopgave er at være leder, sparringspartner og inspirator for de grønlandske studerende og gymnasieelever.

Du har ansvar for kontakten til kirkelige og sekulære samarbejdspartnere i Nuuk. Du vil opleve et arbejde, som har ligheder til KFS-arbejdet i Danmark, men som er tilpasset en anden kultur, hvilket du skal være åben overfor.

Du skal lede en til to volontører, som hjælper dig i arbejdet, og en gang om året skal du planlægge og afvikle en uge med elever fra KFS’ Ledertræningscenter (LTC), hvor de indgår i KFS-arbejdet.

Efter interesse og ønske vil der i mindre omfang blive mulighed for at deltage i konferencer og efteruddannelse på europæisk plan.

Din profil

Du skal være luthersk kristen og medlem af et menighedsfælleskab og kan identificere dig med KFS’ og LM’s profil. Desuden forestiller vi os, at du har en videregående uddannelse evt. suppleret med et bibelskoleophold. Stillingens indhold kan i nogen grad tilrettelægges efter dine evner og nådegaver.

Vi forestiller os, at nogle af følgende karakteristika kendetegner dig: leder, inspirator, forkynder, underviser, åndelig dømmekraft, organisator/koordinator, iværksætter, samfundsanalytisk, nysgerrighed på andre kulturer.

Kompetencer og erfaring inden for studenterarbejde, missionalt, tværkulturelt og kirkeligt arbejde vil også blive vægtlagt.

KFS' profil

KFS er en studenterbevægelse, hvis mission er, at studerende på gymnasiale og videregående uddannelser må kende Jesus og gøre Jesus kendt blandt deres medstuderende. I Grønland står KFS’ arbejde på to ben:

    At give studerende i Grønland en så god studietid som muligt ved at skabe et godt studiemiljø igennem fællesskaber og studiefremmende aktiviteter og derigennem være et sted, hvor der er plads til at sætte tro og livssyn til debat.

    At vise unge kristne, at man kan være nysgerrig på kristendommen og studere den ved at læse i Bibelen og derigennem lære om, at der findes en Gud, som elsker dem og inviterer dem ind i sit fællesskab gennem syndernes forladelse.

KFS bygger på et luthersk bekendelses- og værdigrundlag med Jesus, nåden, Bibelen og troen som centrale fokuspunkter. Med det udgangspunkt ønsker vi at invitere gymnasieelever og studerende til at tage del i vores studiestedsarbejde. Vi er også aktiv medspiller i studentermission i Europa og resten af verden gennem medlemskab af IFES (International Fellowship of Evangelical Students).

KFS og LM

KFS-arbejdet i Grønland drives i samarbejde mellem KFS og LM. KFS’ generalsekretær har ledelsesansvaret for KFS-sekretæren i Grønland og står for kommunikationen mellem KFS og LM. KFS-sekretæren vil i løbet af sin ansættelse blive inviteret til Danmark for at fortælle om KFS-arbejdet i Grønland, både i KFS- og LM-regi.

Vi tilbyder

Vi tilbyder en tjeneste for og med studerende i Grønland. Til støtte for din personlige og åndelige modning, udvikling og udrustning tilbyder vi kollegial sparring med ansatte i KFS, IFES og LM, og der er mulighed for egne studier og efteruddannelse.

Stillingen aflønnes efter KFS' lønpolitik, som kan rekvireres ved henvendelse til sekretariatsleder, Peter Bjerre, peter@kfs.dk. Bosted er Nuuk, og KFS er behjælpelig med at finde bolig. Der må påregnes aften- og weekendarbejde.

Ansøgning

Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til generalsekretær Jakob Højlund, tlf. 35 43 82 82, lok. 2, mobil 42 25 66 02 eller e-mail: jakob@kfs.dk

Vi indkalder løbende relevante kandidater til samtale.

Ansøgning, cv, dokumentation for højest afsluttede uddannelse samt eventuelle udtalelser sendes via mail som ét samlet pdf-dokument til generalsekretær Jakob Højlund: jakob@kfs.dk.