WA fra generalens perspektiv

Generalsekretær Robert Bladt tog i slutningen af juli til Mexico for at være sammen med studerende og medarbejdere, der er engageret i IFES (International Fellowship of Evangelical Students). Han var der for at repræsentere KFS og få inspiration med hjem til KFS sammen med KFS’ formand og tre studerende.Læs herunder blandt andet om, hvad han har taget med hjem fra den nordamerikanske stat. 

WA fra generalens perspektiv

Hvorfor tage helt til Mexico for at deltage i en konference, når man leder et studenterarbejde i Danmark?

Deltagelsen i World Assembly skal ses i sammenhæng med KFS’ beslutning om at være en aktiv del af det internationale studenterarbejde i IFES.

I KFS ønsker vi, at kristne studerende lærer at tage medansvar for mission uden for Danmarks grænser og blandt andre folkeslag. Vi synes særligt studerende har et ansvar for andre studerende. Gennem IFES kan vi tjene studerende i andre lande.

Fx støtter vi studenterarbejde i Montenegro og medarbejdere, der udruster og tjener nationale studenterorganisationer andre steder i Europa. Samtidig har vi fået stor hjælp til at bevare inspirationen og motivationen til at drive studenterarbejde i Danmark gennem mødet med kristne fra hele verden.

Hvad betyder det for KFS at få inspiration fra fx afrikanske og asiatiske studenterbevægelser?
Mange kristne i andre lande forfølges for deres tro. De lærer mig, at jeg må være villig til at lide for evangeliet. Samtidig vokser kirken enormt i lande som Nigeria, Etiopien og Kina. Det perspektiv, som det giver over min dagligdag i et land, hvor kristentroen mister terræn, er uvurderligt.

Er der noget i KFS, du har ændret dit syn på, efter du har været på World Assembly?
Jeg har opdaget, at vi i KFS er rigt velsignet, fordi Gud har ladet os udvikle en sund organisation med en god økonomi og stærk strategi. Men jeg har også lært, at bønnen og Guds kraft er vigtigere faktorer i at drive mission blandt studerende i Danmark.

Har du identificeret nogle udfordringer for Danmark under konferencen?

Vi kristne i Danmark og i Skandinavien har langt hen ad vejen mistet vores frimodighed til at vidne. Den har vi brug for at genfinde.

Hvad kan en studenterbevægelse fra et lille land som Danmark bidrage med på sådan en stor konference?
Vi har erfaring for, hvordan man bygger et demokrati uden korruption. Mange – også kristne – er desillusionerede omkring det i deres eget land, så her kan vi give dem ny frimodighed til at kæmpe for bedre vilkår.

Så har vi en stærk teologisk tradition og en mentalitet, som fremmer god organisation og ledelse, hvilket også kan være en hjælp for unge studenterbevægelser med mindre dybe rødder.

Hvad bidrog KFS rent faktisk med?
Vi fem delegerede har samlet deltaget i utrolig mange samtaler med kristne fra andre lande. Det er gennem disse samtaler, de fleste deltagere får det største udbytte med hjem. Så har Peter Rask (formand for KFS, red.) ledt en small group, og Ann Dahl Østermark (bestyrelsesmedlem og journaliststuderende) har stået for et seminar om Mark Drama.

Hvad gavn har den almindelige KFS’er af, at KFS er en del af IFES’ netværk?
Der er jævnligt mulighed for at deltage i konferencer på nordisk og europæisk plan, som arrangeres af eller i samarbejde med IFES. Den næste er Mission.net i Tyskland, som afholdes hen over nytåret.

Desuden får vi af og til besøg af gode undervisere og forkyndere på vores lejre, som er en del af IFES-familien. Endelig bliver vi inspireret af IFES-søskende til rigtig mange af de ressourcer, vi formidler til KFS-arbejdet.

Er der nogle konkrete idéer, du tager med hjem til KFS?
Mange. En af dem handler om at bygge videre på Uncover-ressourcerne, som vi bruger til åbent bibelstudie i KFS. Det var virkelig opmuntrende at høre, hvordan Uncover er blevet til stor velsignelse i mange lande i Europa, Nordamerika og Australien.

Fortæl en historie eller oplevelse fra World Assembly, der har gjort vedvarende indtryk på dig?
Da vi studerede Filipperbrevet, som Paulus skrev, mens han var i fængsel i Rom, opdagede jeg, hvordan Gud bruger enhver situation til at fremme sin sag. 

Paulus var formentlig lænket til en soldat fra prætorianergarden. Almindeligvis foregik det i 4-timers skift, så blev han lænket til en ny soldat. Prætorianergarden var elitetropper. Når de havde aftjent deres tid i garden, blev de senatsmedlemmer og ledere i militæret. Om dem skriver Paulus i Filipperbrevet: ”Jeg vil have, at I skal vide, brødre, at forholdene her hos mig snarest har ført til fremgang for evangeliet, så det er blevet klart i hele borgen og for alle andre, at det er for Kristi skyld, jeg er i lænker.” (kapitel 1, vers 12-13, se også kapitel 4, vers 22)

Paulus har simpelthen talt med de soldater, han var lænket til, om Jesus og evangeliet. Han var i gang med at undergrave kejser Neros magt indefra ved at prædike Kristus for nogle af dem, der ville blive landet ledere i årene efter. Et fantastisk eksempel på Guds magt i svaghed.