Stol på Gud i alt

Læs interviewet med Simo, som driver studentermission på et andet kontinent - og på helt andre vilkår

Af Benjamin Christophersen, bestyrelsesmedlem i KFS

Mød Simo Nhlabatsi, studerende fra Eswatini (tidligere Swaziland).

På IFES World Assembly mødes kristne fra hele verden, og mange er kommet langvejs fra. En af dem, der har haft en kortere rejse, er Simo fra Eswatini, et naboland til Sydafrika. 24-årige Simo studerer ved Southern Africa Nazarene University og er med i studenterarbejdet Eswatini Fellowship of Evangelical students (EFES), der har omkring 500 medlemmer. Han fortæller her om, hvordan det er at være kristen i Eswatini, og hvordan det er at drive studentermission.

”Det er ikke særlig svært, men vi har alligevel udfordringer. Vi er et kristent land, men mange, der kalder sig kristne, lever ikke liv i overensstemmelse med Guds vilje, og har ikke et personligt forhold til Gud.”

Simo fortæller, at mange af hans landsmænd ser sig selv som kristne, men at de samtidig dyrker deres forfædre.

”Det kan være svært for os at nå mennesker, der siger, at de allerede er kristne. Særlig er det svært at nå de ældre, som ofte svarer: ”Min søn, jeg kender evangeliet”,” siger Simo og griner lidt.

Simo og de andre kristne studerende i EFES oplever, at det kan være svært at evangelisere på universitetsområdet, dels fordi nogle af de studerende er reserverede og dels fordi nogle af de kristne mangler frimodighed til at dele evangeliet i den kontekst. Men Simo glæder sig alligevel:

”Vi er heldige. Vi oplever ingen restriktioner fra myndigheder eller administration. Vi har ret til at sige, hvad vi vil, og vi har total frihed på universitetsområdet.”

Simo spiller trommer i sin kirke og fortæller, at han ser det som en vigtig del af hans tjeneste. Det på trods af, at han i starten mødte meget modstand fra sine kristne venner og bekendte, der associerede trommer med en livsstil, der var uforenelig med et kristent liv.

”De sagde: ”Simo, du er er god bror, vi vil ikke miste dig”, så jeg besluttede mig for at stoppe med at spille trommer,” fortæller Simo og fortsætter: ”Men jeg overbeviste mig selv om at spille én sidste gang, og her mødte Gud mig. Jeg er spillet trommer lige siden og har haft mange store oplevelser.”

For Simo er det vigtigt at finde det rigtige perspektiv på det arbejde, han og andre kristne studerende udfører:

”Stol på Gud i alt. Vi unge mennesker er meget entusiastiske og målbevidste. Nogle gange arbejder vi hårdt på et event eller en outreach, og det ender med at bære meget lidt frugt. Dér er det vigtigt at vide, at det er Gud, der er i kontrol. Det er rent faktisk Gud og ikke os, der udfører arbejdet”.

Til slut deler Simo nogle bedeemner:

– Bed om, at Gud vil hjælpe os med at række ud til dem, der endnu ikke er frelste og til dem, der er frelste, men ikke er del af vores fællesskab.

– Bed for de økonomiske, sociale, familiære og mentale forhold for de studerende. Mange rammes af stress og depression på grund af udfordringer uden for studiet.

– Bed om, at Gud vil gøre det muligt at ansætte medarbejdere i EFES (i øjeblikket er der kun én medarbejder, og han er ikke fra Eswatini).