Promissio kan blive DEMs nye navn

En enig bestyrelse peger på Promissio som det navn, der skal erstatte Dansk Ethioper Mission. Bestyrelsen indstiller derfor til missionsselskabets medlemmer at stemme ja til det nye navn på årsmødet i april.

Promissio kan blive DEMs nye navn

”Vi har arbejdet længe og intenst med at finde et nyt navn, der kan afspejle organisationens mission og identitet. Det har vi fundet i Promissio. Det er et godt navn af flere grunde, men især fordi det betyder løfte, og vi ønsker at være båret af Guds løfte,” siger sognepræst Hans Peter Nohns, der er formand for Dansk Ethioper Mission.

Bestyrelsen igangsatte i foråret 2013 en proces med henblik på at finde et nyt navn, idet bestyrelsen ikke mente, at det nuværende navn er helt dækkende for organisationens arbejde.

”Vi oplever, at mission sker i en anden kontekst end tidligere. Mission er ikke noget, vi bringer til ét land i Afrika, men er derimod gensidig udveksling og inspiration,” forklarer Hans Peter Nohns.

To betydninger
Promissio kommer af latin og betyder løfte, ligesom det engelske ord promise. 

”Vi synes, det er meget stærkt at have i sit navn, at man ønsker at være under Guds løfte, og at man regner med Guds løfter, når han siger: Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.”

Promissio spiller desuden på en positiv måde på ordet pro, som betyder for – altså at være for mission.

”Ordet pro er aktivt, fremadstræbende og signalerer klart, hvad vores opgave er, nemlig at være for mission i verden, eller sagt på en anden måde: at vi vil mission,” lyder det fra formanden.

”Vi har også taget hensyn til, at det skal være et kort navn, som ikke kan forkortes med bogstaver, det skal være nemt at sige, og det skal være gangbart i international sammenhæng. Jeg synes, Promissio lever op til alle kriterierne.”

Medlemmerne bestemmer
Bestyrelsen indstiller derfor Promissio som nyt navn til Dansk Ethioper Mission til vedtagelse af medlemmerne på årsmødet lørdag den 5. april 2014 i Aarhus.

KFS samarbejder blandt med Dansk Ethioper Mission i Missionsudvalget og Jobmission.