Når du giver mig ansvar, viser du mig tillid

Tanker fra en volontør i Israel

Når du giver mig ansvar, viser du mig tillid

Af Lærke Søes, volontør i Israel for Israelsmissionen

I august 2019 begyndte et nyt og spændende eventyr i mit liv. Jeg startede som kirkevolontør i Immanuelskirken i Tel Aviv, Israel. Immanuelskirken er en luthersk kirke med både en hebraisk- og engelsktalende menighed. At være kirkevolontør her indebærer mange forskellige ting. Jeg vasker nadverbægre, snakker med mennesker, maler døre, leder ungdomsfællesskabet, køber alterblomster og alt muligt andet. Jeg har set en jøde blive døbt, og jeg opmuntres dagligt i troen af kristne brødre og søstre fra hele verden. Gud virker i Israel!

Jeg lærer meget om min relation til mennesker og til Gud hernede. En ting, der især er blevet stor for mig, er, hvor meget godt det kan føre med sig, når mennesker tør give andre mennesker ansvar. Når mine ledere tør sige: ”Lærke, vi stoler på, at du kan løse denne opgave på en god måde”, frem for: ”Gør sådan og sådan. Ligesom vi plejer. Punktum.” Når de giver mig ansvar, viser de mig tillid. De anerkender mine evner. De udfordrer mig til at tænke kreativt. De skaber grobund for, at jeg kan vokse i min tjeneste. De giver mig plads til at udfolde mig som det medskabende menneske, Gud har skabt mig til at være. Mit arbejde opleves mere meningsfuldt, og arbejdsglæden bliver større. Men når de giver mig ansvar, giver de samtidig slip på noget af deres kontrol. Derfor kan det kræve mod at give andre ansvar! I virkeligheden er det jo meget efter Guds princip at give mennesker ansvar. I allerførste kapitel af Bibelen kalder han os til at være forvaltere, og når vi læser videre gennem både GT og NT, ser vi hele tiden, hvordan han bruger mennesker til at lede mennesker til Ham. Han giver os ansvar. Selvom han ved, at vi laver fejl. Sikke en kærligheds- og tillidserklæring, det er!