KFS vil etablere International Student Ministry

Alle studerende skal have mulighed for at høre om Jesus – også de studerende, som ikke taler dansk.

KFS vil etablere International Student Ministry

KFS’ generalsekretær Christian Rasmussen var i juli måned deltager på den internationale, evangelikale studenterbevægelses (IFES) verdenskongres, hvor ca. 170 lande var repræsenteret. Det var 10 dage i fællesskab med mennesker fra alle dele af verden om det ene mål, at studerende på hele kloden skal høre, at Jesus elsker dem.

Verdensmission i Danmark

Christian fortæller fra konferencen: ”Selvom vores kulturer er meget forskellige, går en ting igen i alle lande. Globaliseringen har medført, at antallet af internationale studerende er stærkt stigende. Rigtig mange studerende tager enten det hele eller dele af deres uddannelse i et andet land. De fleste er ikke kristne, og der er ofte ikke nogen, der rækker ud til dem. Missionsbefalingens kald til at gøre disciple i alle folkeslag kan altså i nogen grad forfølges inden for Danmarks grænser. Folkeslagene kommer nu til os. Og en anden ting, som vi ikke kan sidde overhørig, er: Flere studenterbevægelser, som arbejder i lande, hvor det er forbundet med forbud og forfølgelse at være kristen, siger lige ud, at de håber, at deres unge tager til udlandet for at studere. Den bedste chance for, at disse unge kommer til tro, er simpelthen, at de møder kristne i andre lande, der vil fortælle dem om Jesus.”

Behov for et fællesskab

Christian fortæller videre, at det konkret betyder, at flere lande har taget konsekvensen og har startet outreach specifikt til internationale studerende. ”Studerende er jo et folkefærd, der i udgangspunktet er åbent for at lære nyt. Det gælder også for internationale studerende, og måske særligt intensiveret af, at de er taget væk fra deres hjemlige kontekst og ind i en helt ny. Desuden har de – som alle andre – behov for at være del af et fællesskab.”

På den baggrund spirer drømmen: KFS ønsker at tilbyde internationale studerende dette fællesskab. Det vil vi, og det skal vi.

Visionen

Statistikken fortæller, at ca. 10 % af studerende på danske universiteter er internationale. Det er ikke nok for KFS bare at tilbyde oversættelse af vore møder, som vi allerede gør. Det er kun de studerende, som allerede er kristne, som det rækker ud til. KFS vil gerne række ud til internationale studerende med events, forkyndelse og fællesskabsgrupper, som specifikt er målrettet dem.

KFS har brug for en medarbejder specifikt til dette område, som kan løbe arbejdet i gang og være ansvarlig for at facilitere disse fællesskaber af og for internationale studerende. Til det formål har KFS ansat Lisa Rom Boye i en projektstilling til at etablere et International Student Ministry. Lisa arbejder 70% for KFS og 30% som High School Coordinator for IFES. Læs meget mere om Lisa og om hendes arbejde med internationale studerende her.

 

Redigeret 16. dec. 2019