KFS søger at starte studenterarbejde i Grønland

KFS vil søge at starte studenterarbejde op i Grønland med ansættelsen af en medarbejder i Nuuk i en treårig stilling fra skoleåret 2019-2020. Visionen for arbejdet er at starte et grønlandsk KFS, der på sigt overtages af lokale kræfter.

KFS søger at starte studenterarbejde i Grønland

På weekendens bestyrelsesmøde blev det besluttet, at KFS skal tage skridt i oprettelsen af et kristent studenterarbejde i Nuuk, Grønland. Her ønsker man at etablere et arbejde målrettet grønlandske studerende på gymnasiale og videregående uddannelser.

KFS vil fra skoleåret 2019-2020 ansætte en medarbejder i første omgang for en treårig-periode. På sigt er målet at arbejdet kan drives af lokale kræfter og køre som et selvstændigt studenterforbund med støtte fra KFS.

Et kald og en vision

Med denne nyhed kulminerer en vision for KFS, der strækker sig flere år tilbage. Kaldet lød først fra Lindsay Brown, tidligere generalsekretær i det internationale forbund for evangeliske studerende, IFES, som stillede KFS udfordringen: ”hvis ikke Danmark starter et kristent studenterarbejde i Grønland, hvem gør så?”

Særligt i årene med den tidligere formand i KFS, Peter Rask, ved roret, blev kærligheden til Grønland grundfæstet i KFS. Denne kærlighed udmøntede sig i et helt konkret initiativ tidligere på året, da KFS efter en ansøgningsproces sendte 12 unge studerende på to ugers studietur til Grønland for at opsamle erfaringer og indtryk fra landet; en tur som satte sig dybe spor i deltagerne og i KFS.

Arbejdet starter op allerede nu og du er inviteret med

KFS griber altså nu den gamle opfordring, men sender den samtidigt videre i sit netværk. Allerede fra skoleåret 2018-2019 håber KFS at tilknytte studerende og nyuddannede med hjerte for Grønland, der vil tage til landet i en arbejdsmæssig kapacitet.

Ambitionen er derigennem at tilegne sig endnu større indsigt i den grønlandske kultur og mentalitet igennem samtale og samvær med det grønlandske folk, alt sammen til støtte for et kristent studenterarbejde på grønlandske præmisser.