KFS på verdenskonference

I slutningen af juli sender KFS en delegation af sted til Mexico, hvor de skal deltage i den internationale studenterorganisations IFES’ konference World Assembly.

KFS på verdenskonference

Den 22. – 30. juli afholder International Fellowship of Evangelical Students sin verdenskonference, World Assembly. Konferencen afholdes hvert fjerde år, og det foregår i år i Mexico. Her deltager studerende og stabsmedlemmer i kristne studenterbevægelser fra hele verden, og KFS sender også en delegation af sted.

World Assembly giver studenterorganisationer mulighed for at fejre Gud trofasthed, godhed og generøsitet over for studenterarbejdet i hele verden. På konferencen vil deltagerne lytte til Guds på ny gennem hans ord, overveje og forme bevægelsens vision og mission og opmuntre hinanden og facilitere internationalt fællesskab, netværk og læring.

Delegationen fra Danmark er:

Robert Bladt, generalsekretær i KFS

Peter Rask, formand for KFS’ bestyrelse

Sara Friis, religionsstuderende, Aarhus

Camilla Kaltoft, sygeplejestuderende, København

Ann Østermark, journaliststuderende og bestyrelsesmedlem

KFS donerer 5.000 kroner per deltager til IFES’ fond, hvorfra deltagere fra knapt så rige lande kan søge om tilskud.

Læs mere om konferencen her