Historier fra Hong Kong

Elisa er fra Hong Kong og er en del af studenterbevægelsen der. Jeg mødte hende på World Assembly, hvor hun fortalte mig om livet som kristen i Hong Kong.

Historier fra Hong Kong

Af Katrine Dahl

Hvordan er det være kristen i Hong Kong?

Indtil videre har vi stadig frihed til at være kristne. Mange fra Hong Kong ser kristne som ordentlige folk med god moral og gode værdier. Alligevel er mange unge nervøse for at fortælle, at de er kristne. Det har demonstrationerne mod Kina de sidste par måneder ændret ved. De kristne står nemlig både i frontlinjen og mellem de protesterende, og det får vi stor respekt for, især de unge, som ellers kunne være bange for at dele deres tro. Folk ser os ikke bare som ordentlige mennesker længere, men som folk, som kæmper for en sag. Det får mennesker i Hong Kong til at tænke ”Måske kan deres Gud noget?”. Tidligere kaldte de os for ”de blinde følgere af Jesus”, men nu respekterer de os.

Hvilke udfordringer har du på dit universitet?

Der er folk, som kritiserer mig og stiller mange spørgsmål, det handler for eksempel Bibelens troværdighed, om jeg egentlig forstår den korrekt, hvorfor der er så meget ondt i verden osv. Det er udfordrende, fordi jeg ikke føler, at jeg er så god til at svare på deres spørgsmål. Men min mentor i min kirke har mindet mig om, at selv hvis jeg havde alle svarene på deres spørgsmål, blev de måske ikke kristne. Det kommer alt sammen an på Gud og på, om deres hjerte er klart til at tage imod Gud. Det er derfor vigtigere at være ærlig over for dem og sige ”Det ved jeg ikke”, når der er spørgsmål, jeg ikke kan svare på.

Hvad tager du med dig hjem fra World Assembly?

Jeg har nydt at møde folk fra hele verden. Selvom vi ikke kender hinanden og kommer fra meget forskellige kulturer, så kan vi bede for hinanden. Jeg har virkelig oplevet Guds storhed, især igennem folks livshistorier. Gud arbejder virkelig over hele verden.

Har du en opmuntring til kristne i Danmark?

Det er godt at have stabilitet, men det er også vigtigt at blive ved med at lære, hvad Jesus vil med dig, og det er vigtigt at træde ud af sin ”comfort zone”. For hvis Gud bruger os, har vi intet at frygte.

Hvad ønsker du, at danske studerende skal bede for i Hong Kong?

Bed for vores bevægelse, og bed især for demonstrationerne, at vi må se Gud og at Han må åbne vores øjne. Bed om at Helligånden må give os håb. Bed for, at vi kristne og kirken må gøre Guds gerning i dette kaos, som protesterne bringer med sig, og bed om visdom til at se, hvordan vi skal agere.