Følg blog om forkyndelse

Imens Projekt God Forkyndelse bearbejder en masse data fra blandt andet forårets spørgeskemaundersøgelse, kan interesserede læse refleksioner om forkyndelse på ny blog.

Følg blog om forkyndelse

Projekt God Forkyndelse har taget initiativ til en blog, hvor både forkyndere og tilhørere til forkyndelsen kan læse refleksioner fra blandt andet styregruppens medlemmer. Bloggen findes på godforkyndelse.dk/blog

Elleve organisationer – herunder KFS – er gået sammen om Projekt god forkyndelse. I foråret udfyldte 1785 tilhørere og 406 forkyndere et spørgeskema om forkyndelse.

Det store arbejde med at analysere og konkludere på spørgeskemabesvarelserne, 138 prædikener og 158 siders transkiberede interviews er nu i gang. Den endelige rapport er planlagt til at komme i foråret 2015. Men indtil da holder projektet gryden i kog ved at give nogle glimt fra undersøgelsen samt dele nogle refleksioner om forkyndelsen med organisationernes baglande – og andre interesserede.

Planen er, at der i løbet af det næste halve år vil komme et par indlæg om måneden.

Følg med her:

Godforkyndelse.dk/blog

Ud over bloggen og den kommende rapport, har projektet lanceret:

  • En prisopgave i homiletik, især for specialestuderende, se nærmere på www.godforkyndelse.dk
  • En stor forkynderkonference for både præster og lægmandsforkyndere den 28.-30. januar 2016 på Sydvestjyllands Efterskole. Programmet vil foreligge i december 2014. 
  • En antologi for forkyndere, tilhørere og møde/gudstjenesteledere – til udgivelse i foråret 2016.

De elleve organisationer, der er med i projektet, er:
Dansk Bibel-Institut, Den danske Israelsmission, Evangelisk Luthersk Mission, Evangelisk Luthersk Netværk, Indre Mission, Kristeligt Forbund for Studerende, Kristent Pædagogisk Institut, Luthersk Mission, Luthersk Missions Børn og Unge, Menighedsfakultetet samt Ordet & Israel.