Hvad er KFS?

Hej! Vi er Kristeligt Forbund for Studerende.

KFS er ganske almindelige studerende, der mellem lektier, madpakker, eksamener og sms’er ønsker at bruge tid på at være sammen om og med Gud.

Kristeligt Forbund for Studerende er et fællesskab for studerende på ungdoms- og videregående uddannelser, der er åben for alle, som har lyst til at være med, eller som blot vil vide noget om kristendommen.

KFS har cirka 18 ansatte, men kernen i KFS-arbejdet er de cirka 1200 studerende på gymnasiale og videregående uddannelser, der er aktive i KFS.

KFS’ere mødes jævnligt i grupper på deres studiesteder for at snakke om Gud, læse i Bibelen, bede sammen og fortælle deres studiekammerater om, hvad de tror på.

Formål

Som studenterforbund har Kristeligt Forbund for Studerende to hovedformål

  • At fortælle evangeliet til studerende
  • Hjælpe de kristne på studiestederne

KFS går ind for demokrati og trosfrihed.

Vi bygger vores arbejde på Bibelen som Guds troværdige ord og på den danske Folkekirkes evangelisk lutherske bekendelse.