Bliv lokalforening

Vejledning til at blive en lokalforening

Hvis jeres KFS-gruppe på studiestedet har god tilslutning eller er i stabil vækst, kan det være nu, I skal overveje at blive en lokalforening under KFS. Det kan også være, I er flere KFS-grupper i samme by, som med fordel kunne slå jer sammen i en forening.

Nogle af fordelene er, at alle de kontingentkroner, KFS får fra jeres medlemmer, kommer tilbage i jeres lokale kasse. I får dermed flere økonomiske midler at lave aktiviteter for. I flere kommuner kan foreninger også søge om kommunalt tilskud.

Medlemmerne af jeres forening har de samme rettigheder og fordele som medlemmerne i KFS Danmark. De får rabat på lejre, modtager magasinet Til Tro ganske gratis 4 gange om året (det koster ellers 150 kroner om året), og de får mulighed for at bruge deres demokratiske stemme ved jeres generalforsamlinger og ved KFS’ generalforsamling hvert år på Påskelejr, hvor KFS’ bestyrelse vælges.

Det begynder med en beslutning

Men først skal I afdække, om I har de nødvendige ressourcer – er der nogen, som vil stille sig til rådighed som formand, næstformand og kasserer? Er der nogen som vil gå ind i et ledelsesteam? Kontakt KFS-sekretæren i jeres område eller KFS’ sekretariat og få en snak om, hvad det indebærer at blive lokalforening. Når I har snakket tingene igennem, skal I træffe en beslutning om, at det er det, I vil. Og så skal foreningen stiftes.

Stiftende generalforsamling

I beslutter en dato for, hvornår I vil holde stiftende generalforsamling. Invitér, og lav en dagsorden. Brug eventuelt dokumentet “Standarddagsorden til stiftende generalforsamling.pdf” herunder. Før den stiftende generalforsamling gør I et vedtægtsdokument klar, som skal drøftes og godkendes på generalforsamlingen. I kan tage udgangspunkt i dokumentet “Standardvedtægter KFS-lokalforening.pdf”. Vær opmærksomme på, at lokalforeningens formål skal være på linje med KFS’ overordnede formål. Se dokumentet “Vedtægter for KFS.pdf”.

Herefter finder I kandidater, som gerne vil stille op til lokalforeningens bestyrelse. I skal også finde en kandidat til revisorposten. Det kan være en person i jeres netværk, som har kompetence til at se jeres kommende årsregnskab igennem og kontrollere, at det stemmer.

På selve generalforsamlingen skal I finde en dirigent (ordstyrer), en referent og nogle stemmetællere til, når I skal vælge personer til bestyrelsen. Vær opmærksomme på, at referatet også skal kunne læses og forstås af andre og ikke må være for indforstået.

OBS!! Både vedtægter og referat skal underskrives af alle i bestyrelsen. Det er derfor smart at printe de godkendte vedtægter og referatet ud, lige når I har afsluttet generalforsamlingen, og så underskrive dokumenterne med det samme. Så skal I ikke bagefter rundt og hente underskrifter hos hinanden.

Efter generalforsamlingen

Efter generalforsamlingen sendes en PDF-fil af jeres nye vedtægter med underskrifter til KFS’ sekretariatsleder sammen med det underskrevne referat og en kort præsentation af de personer, der er valgt ind i bestyrelsen – deres navn, adresse, e-mail og mobilnummer.

KFS’ sekretariat sørger derefter for, at det bliver muligt at melde sig ind i jeres lokalforening via medlemsmodulet her på siden (den blå knap “BLIV MEDLEM” i toppen). Når I har fået besked om, at jeres lokalforening er sat op i medlemsmodulet, kan I begynde at hverve medlemmer til foreningen. Indmeldelse foregår via medlemsmodulet, mens udmeldelse sker ved henvendelse til kfs@kfs.dk. Man betaler ved indmeldelsen. Herefter opkræves det årlige eller halvårlige kontingent KFS’ sekretariat. Pengene videresendes til jer.