Skattefradrag

Når du støtter KFS økonomisk, kan du få skattefradrag af din gave

Gaver til KFS er fradragsberettigede efter reglerne i ligningslovens paragraf 8A (almindelige gaver) og 12, stk. 3 (gavebreve).

I januar hvert år indberetter KFS til SKAT, hvad hver enkelt bidragsyder har givet til KFS i det foregående år. Fradraget vil herefter fremgå på den enkelte givers årsopgørelse. For at få fradrag skal du oplyse dit CPR-nummer til KFS.

Almindelige gaver
Reglen i paragraf 8a betyder, at du kan give op til 17.000 kroner (i 2021) fordelt på én eller flere organisationer og trække det hele fra i skat.

Endnu bedre med gavebrev
Hvis du har gavebrev er hele din gave fradragsberettiget efter reglerne i ligningslovens paragraf 12, stk. 3.

Der er ingen øvre grænse for fradraget som ved almindelige gaver (paragraf 8a). Du kan dog maksimalt få fradrag for 15 procent af din personlige årsindkomst.

Vil du vide mere?
Kontakt økonomimedarbejder Thomas Skjoldbjerg på sekretariatet, hvis du har spørgsmål om KFS’ giverordninger eller dine muligheder for fradrag.