Generalforsamling i KFS

Generalforsamling i KFS

Generalforsamling i KFS

Generalforsamling i KFS 2020 afholdes torsdag d. 13. august kl. 19:45-21:15 i Fredericia Indre Mission, Nørre Voldgade 18, 7000 Fredericia. Der er mulighed for ankomst fra kl. 19.30.

Dagsorden

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere

2. Aflæggelse af ledelsesberetning til godkendelse v/ formand Per Ladekjær

3. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse v/ økonomiudvalgsformand Erik Nedergaard Hansen

4. Fremlæggelse af budget til godkendelse v/ økonomiudvalgsformand Erik Nedergaard Hansen

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter – se opstillingsliste

6. Valg af revisor

7. Beslutninger om vedtægtsændringer – punktet udgår

8. Drøftelse af indkomne forslag – punktet udgår

9. Eventuelt

 

Tilmelding til generalforsamlingen foregår på kfs@kfs.dk.

Hvis du påtænker at deltage, må du meget gerne melde dig til senest den 12. august. 

 

Vedlagt er de relevante dokumenter.

Dokumenter til generalforsamling i KFS