Fundraisingsmedarbejder i KFS

KFS søger en fundraisingsmedarbejder

Fundraisingsmedarbejder i KFS

KFS søger fra 1. august 2022 en medarbejder til vores sekretariat, som brænder for at gøre Jesus kendt i studieverdenen, og som vil gå foran i at fundraise og indsamle penge til dette formål. Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling, men andet kan aftales, hvis ansøger måtte ønske dette. Ansættelsen vil i udgangspunktet være for en toårig periode. 

Arbejdsopgaver 

Stillingen er nyoprettet og arbejdsområderne vil kunne tilpasses den rette kandidats kompetencer, men KFS søger i stillingen at få flere af følgende opgaver dækket: 

  • Analyse og udvikling af fundraisingsstrategi. 
  • Planlægning og afvikling af fundraisings- og medlemsrekrutteringsindsatser (herunder at være ansvarlig for medlems- og giverteams på KFS’ nationale lejre). 
  • Fundraisingskommunikation. 
  • Opsøgende fundraising blandt private og hos virksomheder. 
  • Fundraising hos og pleje af eksisterende givere.
  • Undervisning i givertjeneste på lejre og ude i KFS-grupperne.
  • Vidensopbygning og forankring af fundraisingsviden i resten af organisationen. 

Om dig
Vi forventer, at du:
– har en udadvendt profil og vil gå åbent til opgaven.
– at du kan kommunikere differentieret og målrettet til forskelligartede målgrupper.
– kan se dig i KFS-visionen om, at gymnasieelever og videregående studerende må komme til at kende Jesus og gøre Jesus kendt. 

Derudover er det en fordel, hvis du:
– allerede har relevant erfaring med fundraising og givertjeneste.
– har relevant kommunikationserfaring og kan formulere dig skarpt.
– kan analysere og omsætte KFS’ giverdata til satsninger og mål.
– har et godt greb om de teologiske argumenter for givertjeneste.  

Du vil i stillingen indgå i KFS’ sekretariatsteam. I teamet har hver medarbejder sit eget ekspertiseområde, men vi samarbejder om at få opgaverne løst. Vi har en professionel men uformel arbejdsform, hvor der er højt til loftet og plads til nye og kreative idéer.  

KFS’ profil 

KFS er en studenterbevægelse, hvis vision er, at studerende på gymnasiale og videregående uddannelser må kende Jesus og gøre Jesus kendt blandt deres medstuderende. Vi ønsker, at studerende forvandles af evangeliet og engagerer sig i studieverden, kirke og samfund til Kristi ære, og vi vil opmuntre og udruste dem til dette gennem forkyndelse, undervisning, fællesskab, medvandring og praktiske ressourcer. 

KFS bygger på et luthersk bekendelses- og værdigrundlag med Jesus, nåden, Bibelen og troen som centrale fokuspunkter. Med det udgangspunkt ønsker vi at invitere kristne fra alle konfessioner til at tage del i vores studiestedsarbejde og deltage i vores lejre. Vi er også en aktiv medspiller i studentermissionen i Europa og resten af verden gennem vores medlemskab af IFES (International Fellowship of Evangelical Students). 

Vi tilbyder 

Vi tilbyder en arbejdsplads i en medlemsstyret studenterorganisation med godt 20 ansatte. Mulighed for indflydelse på stillingsindholdet. Gode rammer for sparring og efter- og videreuddannelse efter ønske og behov. Opgaver på landsplan særligt ifm. lejre/konferencer. 

Din daglige arbejdsplads vil være på KFS’ sekretariat i Ødsted (mellem Vejle og Egtved), hvor du vil indgå i KFS’ sekretariatsteam. Inklusive fundraisingsmedarbejder består teamet af fem medarbejdere med hver deres kompetenceområde. Der vil være mulighed for hjemmearbejde i rimeligt omfang. Bemærk, at KFS efter sommeren 2023 planlægger at flytte sit sekretariatskontor til Århus, hvorfor den daglige arbejdsplads derefter vil være i Århus. 

Stillingen aflønnes efter KFS’s lønpolitik, som kan rekvireres ved henvendelse til sekretariatslederen. 

Ansøgning 

Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til sekretariatsleder Peter Bjerre, tlf. 35 43 82 82, lok. 3, mobil 30 48 79 30, e-mail: peter@kfs.dk 

Ansøgningsfrist: 31. maj 2022 

Samtaler forventes afholdt 07. juni 2022 

Ansøgning, cv, dokumentation for højest afsluttede uddannelse samt eventuelle udtalelser sendes via mail som ét samlet pdf-dokument til sekretariatsleder Peter Bjerre, e-mail: peter@kfs.dk.